Racks AB, Olofström - ”Företaget med en fängslande verksamhet”

Företaget Racks AB huvudsakliga arbetsuppgift har varit är att konstruera samt tillverka svetsade stålkonstruktioner, som till exempel racks (transportfixturer), spiraltrappor, säkerhetsfönster och anhållningsceller till Polismyndigheten och häktesceller till Kriminalvården. Racks har utvecklats mot prefabricerade byggmoduler som framöver kommer att bli företagets huvudsakliga verksamhet.
Byggenheterna är kompletta moduler med komplett inredning och kompletta system för el, ventilation och VVS. De är klara att tas i bruk med endast anslutning för el, vatten, avlopp och luft. I samband med utvecklingen av celler har företaget tagit fram patenterade klädkrokar (fyra krokar) och handdukskrokar (två krokar) samt en sucider-säker persiennregulator (persiennvred).

Historik
Företaget startades 1986 av Jiweemballage AB, som en direkt följd av att Volvo Olofströmsverken ville lägga ut tillverkningen av specialemballage/transportfix-turer, till underleverantörer. Den 1 juli 1999 bytte företaget ägare och företaget bytte namn till Racks i Olofström AB. Företaget ägs idag av Eremas Holding AB,
Stefan Lindström och Magnus Johansson. Idag har företaget 17 anställda, var av tre tjänstemän.

Produktion
Företaget svetsar i svartplåt, rostfritt samt aluminium. De svetsmetoder som används är TIG, MIG samt belagd elektrod. Företaget lackerar med våtlack i eget måleri och verifierar mått med Mora koordinatmätmaskin samt slutmonterar i separat monte-ringshall.

Kontaktnät
- Det vi inte kan göra själva, ordnar vi genom vårt unika, lokala kontaktnät, säger Vd Stefan Lindström. Det kan gälla mattläggning, el- och ventilation, VVS, gjutning av plast, ytbehandling (varmförzinkning, el-förzinkning m.m) plåtbearbetning som laserskärning, klippning, bockning, pressning, stansning m.m samt skärande bearbetning.

Ny produktion
- Företaget håller nu på att ta ett steg vidare mot nya prefabricerade byggenheter, fortsätter Stefan Lindström. Det som vi nu håller på att lansera är prefabricerade badrum. Kompletta badrum till nyproducerade flerfamiljsbostäder. Badrummen håller en hög kvalitet. De har ”utökad tillgänglighet”(handikappanpassade), hög komfort och design samt byggs med tekniska processer för att förhindra framtida
fuktskador. Badrummen har keramiska väggar och golv. Golv och väggar kaklas

och klinkas med robotar i en industrialiserad tillverkningsprocess.
Badrummen innehåller välkända produktmärken för att lätt kunna skaffa kompo-nenter om något skulle behöva repareras. De är godkända för ”säker vatten”. Ett certifikat om typgodkännande kommer också att levereras med badrumsmodulerna. Racks AB kommer att ha en kapacitet av cirka 1.000 badrum under det första året. Företagets mål är att inom några år öka kapaciteten till 5.000 badrum per år.

Kundreferenser
Vi har under åren som gått skapat många goda kundrelationer, avslutar Stefan
Lindström. Här några av dem:
* PEAB Sverige AB, Häktesceller och Spireltrappor
* NCC Construktion AB, Häktesceller
* Vasakronan AB, Anhållningsceller
* Sandsjöbacka Fastighets AB, Anhållningsceller
* Söderåsen Fastighets AB, Specialgrindar samt räcken
* Volvo Truck Corporation, Specialemballage
* Lasax Trading AB, Butiksställ, Vagn för Blue keld
* Haki AB, Svetsfixturer, Legotillverkning
* Volvo Personvagnar AB, Specialemballage
* Pilkinhton Floatglas AB, Specialemballage
* Autoliv Sverige AB, Specialemballage


Transport & Logistik SNL 2010-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2010-5

Huvudtema: Transport & Logistik
At the core of sustainable development

Enforced and improved infrastructural systems are not only creating more opportunities for new and growing companies. By developing our infrastructure in line with the governmental green perspective we are at the core of sustainable development, where more jobs are generated while at the same time creating intelligent solutions to reduce our impact on the environment.

Back to top