GU Holding: ”Havet som framtida energikälla”

Göteborgs universitets innovationsbolag GU Holding satsar på vågkraftens utveckling genom portföljbolaget Vigor Wave Energy. Med en patenterad teknik hoppas man på en kommersiell utveckling där konstruktionen uppmärksammas av de stora drakarna världen över.

Trots havets stora potential som energikälla befinner sig vågkraften fortfarande i startgroparna. Det finns flera olika innovationer och metoder för att utvinna energi ur havet, men i dagsläget har inte så många kommersialiserats. Den första kommersiella vågparken togs i drift 2008 utanför Portugal, utvecklad och byggd av skotska Pelamis Wave Power.

Enkel konstruktion
Potentialen för vågenergi i världen ligger på 10 000 – 15 000 TWh per år. I vårt land växer intresset för vågkraft med flera svenska innovativa konstruktioner. Ett välkänt företag är Seabased Industry AB, men det finns fler som startat i liten skala och som nu klättrar uppåt.
GU Holdings Andreas Albertsson är VD för det nystartade bolaget Vigor Wave Energy, där han tillsammans med ett team på två andra medarbetare samt ett antal konsulter driver utvecklingen av den svenska innovationen Vigor Wave.
Daniel Ehrnberg, tidigare studerande vi Göteborgs universitet, har utvecklat principen för Vigor Wave. Med en relativt enkel konstruktion bestående av plastslangar som flyter på vattenytan kan energi tas tillvara på genom att tryckskillnader skapar elektricitet via en turbin. Om flera hundra eller tusen slangar placeras ut i strategiskt förlagda vågparker kan så pass mycket energi genereras att metoden blir lönsam även i större skala.

Nästa stora gröna?
I dagsläget har man hunnit köra en testanläggning i simuleringsmiljö med mycket goda resultat. Ambitionen är att på sikt kunna utveckla och sälja robusta 1 – 100 MW vågenergikonverterare till ledande aktörer världen över. Givetvis ställs det höga krav både på tekniken och konstruktionen, som måste hålla för tuffa väderförhållanden.
– Naturligtvis återstår en hel del utvecklingsarbete, men redan nu ser vi en stor potential för lösningen att bli kommersiellt gångbar även i större skala, menar Andreas Albertsson.
Det finns ett antal fördelar som talar för konstruktionen. Den är enkel och utförs med befintlig teknik. Samtidigt är det en kostnadseffektiv lösning som inte kräver stora startkostnader då ett stort antal slangar kan kopplas till en och samma konverterare. Dessutom genererar varje slang mer än 1 MW ren energi – utan miljöpåverkan. Detta räcker till ca 600 hushåll.
– Vågkraften befinner sig omkring 10 – 15 år efter utvecklingen av vindkraft. När vågkraften väl blir kommersiellt gångbar kommer vi att ha en beprövad metod som är attraktiv på marknaden, därför är det viktigt att vi satsar redan nu, säger Albertsson som avslutning.

Kort om GU Holding
GU Holding skapar nya jobb och tillväxt genom att finansiera och utveckla nya affärer och bolag baserade på forskningsresultat från Göteborgs universitet. Bolaget startades 1995 och är idag ett av de mest aktiva holdingbolagen vid landets lärosäten.


Hälsa/sjukvård/utbildning SNL 2010-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2010-4

Huvudtema: Hälsa/sjukvård/utbildning
Högre status inom äldrevården

Det råder i allmänhet ett högt tryck inom sjukvården. Det ställs allt högre krav på vårdgivarnas kapacitet och kvaliteten på tjänsterna, och framförallt så behövs mer folk till branschen. Få andra branscher kan garantera jobb i framtiden i samma stora utsträckning som sjukvården – det gäller alla segment, från primärvård och allmänläkare till specialist- och äldrevård.

Back to top