Inga avstånd betyder bra infrastruktur

Ett modernt och välutrustat resecentrum med hög servicegrad och säkerhet håller på att byggas upp i Laxå. Inpendlingen till kommunen ökar – här finns det både jobb och möjligheter, menar näringslivschef Mats Fransson. Samtidigt måste befintlig infrastruktur byggas ut för att möta den moderna resenärens krav.

Laxå kommun är en av landets befolkningsmässigt minsta kommuner med knappt 6000 invånare. Trots det ringa antalet är Laxå en levande ort som sprudlar av energi och företagsamhet, här finns förutom en del av landets ledande industriverksamheter även en imponerande mängd mindre företag inom alla segment.

Strategisk knutpunkt
En anledning till att näringslivet är så rikt i Laxå beror på det strategiska läget mellan Stockholm, Göteborg och Oslo. Kommunen består av de mindre orterna Finnerödja, Hasselfors, Röfors och Tiveden samt huvudorten Laxå.
Genom centralorten Laxå passerar Europaväg 20, och man har en väl utbyggd järnvägsförbindelse där Laxå är en naturlig knutpunkt mellan landets två största städer samt Kumla, Hallsberg och Örebro.
– Vi är en aktiv kommun för handel, industri och serviceföretag, konstaterar Mats Fransson. Vi har redan idag goda tågförbindelser, och genom att bygga upp resecentrum kommer vi att samla de olika resesätten på ett naturligt sätt, där vi kan erbjuda ett säkert och komfortabelt resande för en ständigt ökande målgrupp.
Laxå resecentrum beräknas stå färdigt till år 2013. En annan viktig del i satsningen är att man försöker få fler att välja tåget framför bilen.
– Att få fler att välja tåget är en fördel både för miljön och ekonomin, men då måste vi ha ett fungerande resecentrum. Förutom alla arbetspendlare har vi även våra skolungdomar som pendlar till gymnasieskolorna i Kumla, Hallberg och Örebro.

Så nära naturen man kan komma
Laxå kommun kännetecknas av en storslagen och orörd natur, med rika skogar och fina badställen. I kommunen finns Tivedens Nationalpark som varje år har cirka 100 000 besökare, en riktig turistattraktion som man ämnar utveckla ytterligare framöver. Som ett led i detta kan nämnas att Laxå och Askersunds kommuner samverkar i destinationen "Tiveden - Norra Vättern", där man tillsammans marknadsför naturparken som ett av landets finaste besöksmål.


Hälsa/sjukvård/utbildning SNL 2010-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2010-4

Huvudtema: Hälsa/sjukvård/utbildning
Högre status inom äldrevården

Det råder i allmänhet ett högt tryck inom sjukvården. Det ställs allt högre krav på vårdgivarnas kapacitet och kvaliteten på tjänsterna, och framförallt så behövs mer folk till branschen. Få andra branscher kan garantera jobb i framtiden i samma stora utsträckning som sjukvården – det gäller alla segment, från primärvård och allmänläkare till specialist- och äldrevård.

Back to top