Näringsliv 2010-4

Hälsa/sjukvård/utbildning SNL 2010-4 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Hälsa/sjukvård/utbildning
Högre status inom äldrevården

Det råder i allmänhet ett högt tryck inom sjukvården. Det ställs allt högre krav på vårdgivarnas kapacitet och kvaliteten på tjänsterna, och framförallt så behövs mer folk till branschen. Få andra branscher kan garantera jobb i framtiden i samma stora utsträckning som sjukvården – det gäller alla segment, från primärvård och allmänläkare till specialist- och äldrevård.

Back to top