Novopulmon® Novolizer® underlättar för barn med astma

Astmatiska barn får hjälp med ny inhalator
Pulverinhalatorn Novolizer® är en ny teknisk innovation bland pulverinhalatorer som är enkel att använda rätt och har försetts med multipla återkopplingsfunktioner. Återkopplingsfunktionerna gör att användaren vid varje tillfälle kan känna sig trygg i att en korrekt dos matats fram och att dosen inhalerats rätt. Det ökar patientens följsamhet till behandling och underlättar barnets vardag och minskar föräldrars oro.

Studier visar att många använder traditionella astmainhalator fel, så fel att bara en liten dos eller ingen dos alls når lungorna. Det leder till underbehandling av astman, något som är speciellt allvarligt för barn med astma.

Unik lösning på långvarigt problem
Novolizer®, läkemedelsföretaget Medas nya pulverinhalator, är designad för att vara enkel att använda rätt. Den har försetts med flera återkopplingsfunktioner för att patienterna skall veta om det blivit rätt eller inte. Det underlättar framför allt för barn med astma och deras föräldrar. Återkopplingsfunktionerna är i form av klickljud, indikatorfönster och räkneverk som gör att både barnet och föräldrarna får tydlig bekräftelse på att en dos inhalerats korrekt.
– Vi har sett ett växande behov av förbättrade inhalatorer vid behandling av astma. Många patienter har svårt att använda de traditionella inhalatorerna rätt vilket kan få allvarliga konsekvenser för deras astma. Ledstjärnan i utvecklingsprocessen för Novolizer har varit att ta fram en inhalator som verkligen gör skillnad, en inhalator som patienterna enkelt gör rätt med, och det tycker jag att vi har lyckats med, säger Rebecka Grund Marknadschef Meda.

Novolizer® – mindre miljöpåverkan
Novolizer® har ett refillsystem som gör att man inte behöver slänga inhalatorn när läkemedlet är slut, vilket man gör med de traditionella inhalatorerna. Med Novolizer® byter man bara ut refillkapseln när den är slut. En och samma inhalator kan användas för 2000 inhalationer eller i upp till ett år. Det gör att materialförbrukningen minskar och därmed slitningarna på miljön jämfört med de traditionella inhalatorerna. Det känns som en självklarhet idag att inte belasta miljön mer än nödvändigt, säger Rebecka Grund.

En hel serie astmaläkemedel
Novolizer® är en hel serie läkemedel för att kunna behandla olika svårighetsgrader av astma: Ventilastin® Novolizer® innehåller den kortverkande luftrörsvidgaren salbutamol, Novopulmon® Novolizer® innehåller inhalationssteroiden budesonid,
Formatris® Novolizer® som innehåller den långverkande luftrörsvidgaren formoterol.

Kort om Meda
Meda är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag med fokus på marknadsföring och läkemedelsutveckling i sen klinisk fas. Meda, med huvudkontor i Solna, är också Sveriges näst största läkemedelsföretag i volym med fokus på flera sjukdomsområden.


Hälsa/sjukvård/utbildning SNL 2010-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2010-4

Huvudtema: Hälsa/sjukvård/utbildning
Högre status inom äldrevården

Det råder i allmänhet ett högt tryck inom sjukvården. Det ställs allt högre krav på vårdgivarnas kapacitet och kvaliteten på tjänsterna, och framförallt så behövs mer folk till branschen. Få andra branscher kan garantera jobb i framtiden i samma stora utsträckning som sjukvården – det gäller alla segment, från primärvård och allmänläkare till specialist- och äldrevård.

Back to top