Häftiga IT-lösningar i all ära – för SYSteam går nyttan före

SYSteam är en ledande nordisk aktör inom IT-management och infrastruktur. I drygt 25 år har man byggt upp en koncern med fokus på affärsnytta genom smarta lösningar. Effektiva informationssystem för affärsutveckling utgör grunden för verksamheten, och man erbjuder anpassade helhetslösningar för alla typer av företag, stora som små, inom alla branscher.

SYSteam etablerades 1984 i Huskvarna, och växte snabbt till en betydande aktör inom IT-branschen. Hemligheten bakom framgångarna var då som nu, en stark företagskultur med förtroende för den enskilde medarbetaren, i kombination med bra produkter och ett välutvecklat serviceutbud. SYSteam sticker även ut hakan genom att ha ett stort antal kvinnor i chefspositioner.
– Vi rekryterar morgondagens ledare baserat på kompetens. Idag har vi många kvinnliga chefer här, det är en framgångsfaktor att ha blandade profiler i alla grupper. På så sätt blir grupperna dynamiska och det främjar nytänkande och engagemang.Jag har alltid trott på och försökt främja för entreprenörskap, att få se någon utvecklas efter sin fulla potential är något alldeles enastående, säger Carolina Hellström, som är chef för Stockholmskontoret.

Rätt IT lösning för affärsnytta
SYSteam ägs idag av norska ErgoGroup och har kontor och dotterbolag på nära 50 orter i Norden och ca 1300 medarbetare. SYSteam erbjuder något utöver det vanliga, nämligen affärsnytta. Flashiga IT-lösningar är värdelösa om de inte kan generera affärsnytta, det handlar om ett samspel mellan verksamhetsutveckling och rätt IT-lösning.
– IT-investeringar måste leda till nytta och effekt, förklarar Anne Thörn, VD för dotterbolaget SYSteam Blue AB i Solna, samt IBM Business Partner. SYSteam garanterar ett brett ansvarstagande inom allt från infrastrukturfrågor via affärskritiska lösningar till affärsarkitekturfrågor. Vi har fokus på det långsiktiga samarbetet och hjälper våra kunder att realisera de effektmål som ligger till grund för varje investering. Anne blev VD för SYSteam Blue år 2004. Hon förklarar att det är viktigt att använda ledarskapet till att lyfta fram det bästa hos medarbetarna.
– Varje individ är unik med en uppsättning unika kvaliteter. Min filosofi är att varje person skall vara på rätt plats och beredas utrymme för att vidareutvecklas och stöttas i att ta sig an de utmaningar man känner sig redo för. Hos oss slår man aldrig i taket!

Ryggraden för alla företag
Affärssystem kan liknas vid ett företags ryggrad. Utan ett väl fungerande system kollapsar snart hela verksamheten. Elisabeth Stjernstoft, VD för SYSteam Universal Solutions AB i Solna, berättar att man arbetar med alla de stora affärssystemen som exempelvis Jeeves.
– Vi har kunder inom alla branscher. Behoven är väldigt olika för olika företag, beroende på inriktning och storlek. Vi måste därför vara flexibla och lyhörda. Vi är en komplett partner som tar hand om hela kedjan, med smarta lösningar som passar för olika användare.
Elisabeth är nytillsatt VD för SYSteam Universal Solutions, och har en lång erfarenhet från olika roller inom IT-branschen. Hennes ledarstil bygger på närhet och ömsesidig respekt.
– Jag tror på människors förmåga. Det är högkompetenta människor som arbetar här. Det viktigaste för oss är att verkligen ta vara på deras kunskap.


Livsmedel SNL 2010-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2010-3

Huvudtema: Livsmedel
Unika möjligheter gör svensk livsmedelsproduktion till en av världens främsta

Livsmedelsindustrin är som landets fjärde största arbetsgivare en av våra viktigaste näringar. Det finns även flera saker som tyder på att segmentet är ett ab de snabbast växande just nu. Om det dessutom kopplas till ett annat snabbväxande segment som turism, borde resultatet bli en världssuccé. Så är tanken också.

Back to top