Kraftförsörjning för framtiden

Få privata aktörer i bygg- och energibranschen kan visa upp ett positivt resultat från 2009. På de flesta håll har man fått vidta drastiska åtgärder för överlevnad och en del företag har tvingats säga upp kompetent personal. I lågkonjunkturens efterdyning kan Linjemontage i Grästorp AB visa upp ett av sina bästa resultat någonsin, mycket tack vare smarta strategiska satsningar på utbildning och nöjda medarbetare.

Linjemontage i Grästorp AB har specialiserat sig på kraftförsörjningsanläggningar sedan etableringen 1993. I nära samspel med kunden tar Linjemontage ansvar för hela kedjan och levererar nyckelfärdiga lösningar tillsammans med drift och underhåll. Elnätsservice och eldistributionsprojekt, kraftförsörjning för industri och offentlig förvaltning, reservkraftprojekt samt belysningsanläggningar för flygplatser är exempel ur den breda produkt- och tjänsteportföljen.

Starkt team
Med en stadig tillväxt sedan starten är Linjemontage ett av Sveriges mest framgångsrika medelstora företag i branschen. Man är även ett präglande kunskapsföretag, där medarbetarnas kompetens hör till den främsta konkurrenskraften. Teknisk utveckling och snabba förändringar på elmarknaden har inneburit både utmaningar och framgångar, genom att satsa på kontinuerlig utbildning av medarbetarna har Linjemontage lyckats behålla sin starka ställning som högkompetent leverantör av kraftförsörjningstjänster.
– Vi har ett starkt team med en sund mix av äldre och yngre. Vi tillför kontinuerligt ny kunskap i företaget då vi bl.a. samarbetar med Högskolan Väst. Studenter får efter avslutad praktik ofta fast anställning hos oss då de utgör en stor tillgång i form av nya idéer och ofta nya tankesätt, berättar VD Henrik Höglund, ensamägare av företaget.

Rustade för alla typer av utmaningar
Stora drakar som Göteborgs Energi, EON, Volvo AB, Fortum och Vattenfall finns bland kunderna. Just nu pågår omfattande projekt där Linjemontage är med och bygger vindkraftstationer på uppdrag av EON och Vattenfall. Företaget är en unik aktör i det att man aldrig köper in tjänster, all kunskap finns i huset och den egna personalen är med sin långa erfarenhet och gedigna kompetens väl rustade för alla typer av utmaningar – stora som små.

Nyanställer tack vare växande marknad
Linjemontage har sitt huvudkontor i Grästorp. Filialer finns även i Mölndal utanför Göteborg och sedan tidigare i år även i Västerås. Tack vare en växande marknad för ställverk och kraftstationer finns nu stora expansionsplaner, inte minst måste kontoren i Mölndal och Västerås förstärkas. Hela satsningen kan komma att omfatta ett 30-tal nyanställningar, där även huvudkontoret ska anställa omkring 15 personer. Höglund avslöjar att man i takt med ökad efterfrågan även kan räkna med en expansion som sträcker sig bortom landets gränser.


Livsmedel SNL 2010-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2010-3

Huvudtema: Livsmedel
Unika möjligheter gör svensk livsmedelsproduktion till en av världens främsta

Livsmedelsindustrin är som landets fjärde största arbetsgivare en av våra viktigaste näringar. Det finns även flera saker som tyder på att segmentet är ett ab de snabbast växande just nu. Om det dessutom kopplas till ett annat snabbväxande segment som turism, borde resultatet bli en världssuccé. Så är tanken också.

Back to top