Näringsliv 2010-3

Livsmedel SNL 2010-3 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Livsmedel
Unika möjligheter gör svensk livsmedelsproduktion till en av världens främsta

Livsmedelsindustrin är som landets fjärde största arbetsgivare en av våra viktigaste näringar. Det finns även flera saker som tyder på att segmentet är ett ab de snabbast växande just nu. Om det dessutom kopplas till ett annat snabbväxande segment som turism, borde resultatet bli en världssuccé. Så är tanken också.

Back to top