Näringsliv 2010-2

Energi & Miljö/vindkraft SNL 2010-2 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Energi & Miljö/vindkraft
Sverige och framtidens energiförsörjning

För 15 – 20 år sedan diskuterades kärnkraftens utfasning. Idag är läget annorlunda och man höjer istället kapaciteten. Miljöminister Andreas Carlgren redogör för kärnkraftens fortsatta utveckling som ett av tre ben i svensk elproduktion. Samtidigt utvecklas det förnybara starkt, främst biokraftvärme och vindkraft. Stor potential finns även för andra förnyelsebara energikällors utveckling, exempelvis vågkraftens.

Artiklar i detta nummer
Back to top