Röda Korsets Högskola utbildar Sveriges bästa sjuksköterskor

Internationella Röda Korset grundades av Jean Henri Dunant, och är idag en världsomspännande hjälporganisation som fokuserar på att förhindra eller mildra mänskligt lidande. Med närmare 200 nationella föreningar världen över står Röda Korset väl rustade för denna gigantiska uppgift, men det krävs ett kontinuerligt engagemang från allmänheten. Vid Röda Korsets Högskola i Stockholm utbildas sjuksköterskor, och man tryggar på så vis en del av behovet av välutbildade sjuksköterskor för svensk och internationell sjukvård.

Röda Korsets Högskola som ägs av Stiftelsen Rödakorshemmet bedriver landets äldsta profana sjuksköterskeutbildning med rötter som sträcker sig omkring 140 år tillbaka. Verksamheten har givetvis omdanats och uppdaterats under åren, 2004 startade högskolan sin verksamhet i anslutning till Röda Korsets sjukhus i Stockholm. Idag erbjuds en treårig utbildning som leder till sjuksköterske- och kandidatexamen, samt tre olika specialistutbildningar: operationssjukvård, intensivvård och utbildning till narkossjuksköterska.
– Vår målsättning är att locka hit de allra bästa studenterna. Vi har som mål att utbilda landets bästa sjuksköterskor med internationell prägel. Redan från början integreras internationella frågor och praktik i utlandet. Som följd får våra studenter en mycket bra och solid grund för fortsatt arbete på den internationella arenan, berättar rektor Ann Gardulf.

På global nivå
Röda Korsets Högskola skiljer sig från andra högskolor då man är kopplade till en globalt aktiv organisation. Högskolan har avtal med 12 länder inom EU, samt länder i Afrika och Asien. Delar av den kliniska utbildningen kan genomföras i något av avtalsländerna, något som även lockar ett stort antal sökande. Det yttersta syftet med den internationella prägeln är att förbereda studenterna på ett mycket tufft och krävande arbete, där det ställs höga krav på individens personliga egenskaper och kunskaper.
– En annan viktig del i den moderna sjuksköterskeutbildningen är kopplingen mellan sjukvård och ekonomi. Många av våra studenter väljer att starta egen verksamhet efter studierna, och därför blir entreprenörskapet en viktig del i utbildningen. Vi bedriver även uppdragsutbildningar utöver vårt statliga uppdrag, här samarbetar vi med flera av landets mest framstående vårdinstitutioner, säger Ann Gardulf.

Lockar flest sökande
Efter att ha sammanställt antagningsdata för 2010 står det klart att av alla 24 lärosäten i Sverige som erbjuder sjuksköterskeutbildning är Röda Korsets Högskola det lärosäte som lockar flest förstahandssökandesökande i Stockholmsregionen och näst flest i hela i landet.
– Detta ser vi som ett kvitto på vår framgång. Vi har gjort en hel del omstruktureringar, och vår popularitet bland sökande visar att det intensiva arbetet lönar sig. Vi kombinerar tradition och förnyelse, vi växer kontinuerligt och ser mycket positivt på det kommande året. Vi är helt enkelt ”simply the best” avslutar Ann Gardulf.

Annika Gullberg
Maria Lind


Utbildning SNL 2010-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2010-1

Huvudtema: Utbildning
Sverige satsar på kompetens i global omfattning

I Sverige har vi en unik tillgång till högkvalitativ utbildning på alla nivåer, från för- och grundskola till universitets- och högskolenivå. Gymnasieskolan och institutioner för högre utbildning befinner sig i ständig utveckling för att kunna möta allt större krav från arbetsmarknaden. Flera av våra svenska universitet och högskolor bedriver dessutom världsomfattande forskning av största betydelse för nationell och global tillväxt.

Back to top