MiROi hjälper företag att ta tillvara på nyckelkompetens

Kompetens är en färskvara och idag ställs oerhört höga krav på arbetsgivare, som i en föränderlig marknad förväntas kunna trygga personalens behov av vidareutbildning och utveckling. De mest attraktiva arbetsgivarna är de som erbjuder fortbildning, en garanti på att den anställde kommer att kunna fortsätta utvecklas i sin karriär. Inom ett par år förväntas nyckelkompetens bli en bristvara – hur kan då företagen trygga sin egen arbetskraft och därmed även konkurrenskraft?

Ett av Sveriges största utbildningsföretag, MiROi, är även landets ledande aktör inom utbildning på distans.
– Distansutbildning är förstavalet för företagen idag, de är fullt upptagna med sin egen verksamhet och har inte tid med traditionell skolbänksutbildning. Vi har utvecklat unika koncept för utbildning på distans, där vi i första hand satsar på långsiktig kompetensutveckling genom olika marknadsstrategiska kurser, berättar Jan Aspvik, VD, huvudägare och grundare av MiROi. Han fortsätter:
– Utbildning är en oerhört stor fråga idag. Kompetensen driver företagen framåt. När vi rekryterar personal själva erbjuder vi ofta en intern coach som först utbildar den nyanställde i våra rutiner och arbetssätt. Vi anställer ofta människor med idrottslig bakgrund, då vi av erfarenhet vet att de ofta även är väldigt duktiga säljare och har ett inre driv som är precis det vi söker. Ett lysande exempel är vår regionchef för Mellannorrland, f.d. hockeyspelaren Mikael Andersson.

Internationella relationer i dagens företag
MiROi gör analyser av utbildningsbehovet på kundföretaget för att på bästa sätt kunna tillämpa utbildningen. MiROis utbildningsmetoder är smått revolutionerande där kursdeltagarna uppgår till omkring ett 100-tal deltagare per lärare i antal, istället för traditionellt lärande på 15- 20 deltagare i en sedvanlig klassrumsundervisning.
Flexibiliteten gör att fler människor som vill får möjligheten att studera, och man kan befinna sig var som helst i landet och ändå få tillgång till samma stora kursutbud. Genom att lärarna kommunicerar via en intern databas eller e-post, med speciella svarstider, kan varje kursdeltagare alltid lita på att få den hjälp de behöver och förväntar sig.
– Eftersom konjunkturen ser ut som den gör idag ser vi också en trend där företagen satsar mer på den interna nyckelkompetensen. Det handlar mycket om utveckling av ledarskapet, och att skapa teamanda. Vi har ett stort antal kurser som stärker ledarskapet och även fokuserar på teambuilding, säger Aspvik och fortsätter:
– I en global marknad är det även viktigt att utveckla internationella relationer och språkkunskaper blir en naturlig del av detta. Vi har idag ett antal kurser som berör internationella relationer och kroppsspråk, vi erbjuder även språkkurser som exempelvis affärsengelska. Framöver kommer vi att utveckla verksamheten med internationell koppling, och satsar nu ytterligare på bl.a. utbildningsområden som kundrelationer och kommunikation.

Distansutbildning ökar
Varje medarbetare i vilket företag som helst kan kompetensutvecklas under en längre eller kortare tid utan att behöva lämna sin arbetsplats. Detta genom att studera via MiROis plattform någon timme varje dag.
Jan Aspvik bedömer att marknaden för distansutbildning kommer att öka kraftigt under de närmaste åren. Tekniken blir mer tillgänglig, utbildningen är mer kostnadseffektiv.

Maria Lind


Utbildning SNL 2010-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2010-1

Huvudtema: Utbildning
Sverige satsar på kompetens i global omfattning

I Sverige har vi en unik tillgång till högkvalitativ utbildning på alla nivåer, från för- och grundskola till universitets- och högskolenivå. Gymnasieskolan och institutioner för högre utbildning befinner sig i ständig utveckling för att kunna möta allt större krav från arbetsmarknaden. Flera av våra svenska universitet och högskolor bedriver dessutom världsomfattande forskning av största betydelse för nationell och global tillväxt.

Back to top