Kungliga Musikhögskolan – 240 år i samhällets och musikens tjänst

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) grundades redan 1771 och är en av de äldsta musikhögskolorna i världen. KMH förvaltar och förmedlar ett arv som är helt unikt, en 240-årig tradition som samtidigt är starkt förankrad i dagens musikvärld.

På Kungliga Musikhögskolan speglas musiklivets samtliga aspekter. Musik handlar om att fokusera och att sträva efter klara mål. Tillsammans med kompetenta lärare och handledare sätter studenterna upp egna mål för att utvecklas inom musiken, utbildningen är unik och individuell.
– Att kunna utvecklas till en skicklig musiker eller sångare handlar om mycket mer än talang. Talang och fallenhet är givetvis viktiga grundstenar, men mest handlar det om arbete och om att sätta sin förmåga i ett sammanhang, berättar rektor Johannes Johansson och poängterar:
– Vi talar om en kombination av fokusering och samverkan, där kreativitet och innovation är viktiga inslag. Innovation beskrivs numera ofta som förmågan hos enskilda, företag eller samhällen att skapa den framtid de önskar.

Ingång till musikbranschen
KMH erbjuder landets mest omfattande utbildningsportfölj för aspirerande musiker och musikpedagoger, där allt från klassisk musik, folkmusik och jazz till komposition, dirigering samt musik- och medieproduktion finns representerat. På KMH finns alla nivåer – från kandidat till forskarutbildningar.
KMH är i det yttersta en inspirerande miljö för konstnärligt lärande och utveckling. En utbildning från KMH innebär för de allra flesta en ingång direkt in i musikbranschen, nio av tio studenter får arbete inom musiken efter avslutad utbildning. Möjligheterna är oändliga, bland tidigare studenter finns idag allt från välkända, framstående musiker till högkompetenta lärare.

Musik och samhälle
Idag har KMH ca 700 studenter och ett kraftigt söktryck. Intagningskriterierna är höga, utbildningen individuell och högkvalitativ, i allra högsta grad handlar det om en exklusivitet som är unik för KMH och har varit sedan starten för nära 240 år sedan. Vid KMH finns idag även ett hundratal utbytesstudenter från hela världen.
KMH har en omfattande konsertverksamhet, där man ger hundratals inspirerande och storslagna konserter årligen.
– Vi vill låta våra studenter möta samhället och en ny publik. Vi marknadsför nu vårt utbud lite bredare för att locka en brokigare publik. Det är viktigt att vi kan visa upp hela vår bredd, eftersom musiken i synnerhet är något som ska vara till för alla. Det långsiktiga målet är en vidare och mer ingående samverkan med samhället i stort, säger Johannes Johansson.
Som ett led i att finnas till för en större målgrupp anordnar KMH även uppdragsutbildningar för kompetensutveckling inom företag och organisationer. Upplägget varierar beroende på behov och önskemål, men gemensamt för alla utbildningsinsatser är en hög kvalitet, individualitet och professionalism.

Annika Gullberg
Maria Lind


Utbildning SNL 2010-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2010-1

Huvudtema: Utbildning
Sverige satsar på kompetens i global omfattning

I Sverige har vi en unik tillgång till högkvalitativ utbildning på alla nivåer, från för- och grundskola till universitets- och högskolenivå. Gymnasieskolan och institutioner för högre utbildning befinner sig i ständig utveckling för att kunna möta allt större krav från arbetsmarknaden. Flera av våra svenska universitet och högskolor bedriver dessutom världsomfattande forskning av största betydelse för nationell och global tillväxt.

Back to top