GRowth förändrar skolan genom att introducera entreprenöriellt lärande

I dagens samhälle är det allt för många unga som ser skolan som ett yttre krav snarare som en inre drivkraft, och kanske alltför många lärare som ser det likadant. Genom entreprenöriellt lärande kan man få elever att våga tro på sig själva och utveckla egenskaper som behövs i ett framtida samhälle. EU har formulerat åtta nyckelkompetenser som alla framtida medborgare behöver - det är här som GRowth tar sitt avstamp.

I GRowth-projektet får lärare, skolledare och studievägledare inom gymnasiet och vuxenutbildningen möjlighet att kompetensutveckla sig i en annan slags skola. En skola där elevens egna drivkrafter och drömmar hamnar i centrum. Projektet är unikt då det inte bara levererar utbildningar utifrån ett färdigt koncept, utan låter varje skolenhet utgå från sina egna behov och förutsättningar. I dialog med projektgruppen har respektive skola tagit fram en handlingsplan som uppdateras varje termin under projektet som finansieras av Europeiska Socialfonden.

Ett lärande som förädlar
Med en budget på 18 msek är GRowth en av de största satsningarna i Sverige på entreprenöriellt lärande under 2009 och 2010. Projektet beräknar att 1500 personer kommer att omfattas av kompetensutveckling, nätverksbyggande och metodutveckling. Via webbresurser och de nätverk som finns på GR Utbildning kan deltagarna få genomslag i totalt tretton kommuner i Västsverige med sitt arbete.
– GRowth handlar om att växa och att förändra sin kompetens tillsammans med sina kollegor för att i slutändan utveckla eleverna till kompetenta och demokratiska medborgare i det 21:a århundradet, säger Björn Flintberg, projektledare för GRowth, och fortsätter:
– I mångt och mycket handlar det om ett lärande som förädlar istället för förmedlar. Sen tar detta sig många olika former i olika sammanhang.

GRowth på Chalmers
GRowth genomför utbildningar på upp till tio heldagar för hela lärarlag, håller i processutveckling, hyr in föreläsare kring specialfrågor, skapar digitala miljöer för nätverk och lärande och har stora mötesplatser varje termin. Under hösten 2009 var man på Chalmers i Göteborg, där nästan 500 lärare, skolledare och vägledare fick ett digert program med tema kreativitet och Teo Härén som huvudföreläsare.

Paraplyet – samverkan för bra inlärning
Göteborgsregionens kommunalförbund, som står bakom GRowth, har under lång tid arbetat med nätverk för samarbeten. Att GRowth skapar synergieffekter finns det redan idag flera bevis på, det senaste exemplet är projektets satsning på att skapa en gemensam wiki och länksamling för alla entreprenöriella resurser, det handlar om Paraplyet.net som lanserades i slutet av 2009.
– Det är många som jobbar med den här frågan och genom GRowth får vi förmånen att bygga upp kompetensresurser på många sätt. Med Paraplyet.net så hoppas vi att alla goda krafter vill samverka för att få en riktigt bra miljö, säger Flintberg.

Björn Flintberg
Maria Lind


Utbildning SNL 2010-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2010-1

Huvudtema: Utbildning
Sverige satsar på kompetens i global omfattning

I Sverige har vi en unik tillgång till högkvalitativ utbildning på alla nivåer, från för- och grundskola till universitets- och högskolenivå. Gymnasieskolan och institutioner för högre utbildning befinner sig i ständig utveckling för att kunna möta allt större krav från arbetsmarknaden. Flera av våra svenska universitet och högskolor bedriver dessutom världsomfattande forskning av största betydelse för nationell och global tillväxt.

Back to top