En bitter verklighet för skolan?

Ett uppvaknande för skolan skulle alla vinna på. Här följer en liten berättelse som på ett övergripande sätt illustrerar den verklighet våra skolungdomar lever i.

Försök föreställa dig följande: Du är på väg till jobbet, i ryggsäcken bär du 8 tunga pärmar – en för varje projekt du arbetar med. Kontoret du arbetar på är en grå byggnad med betongväggar och klotter på dörrarna. Du vandrar tre våningar upp, för det finns ingen hiss. Du slår dig till ro i cafeterian. Du har inte blivit tilldelat något kontor. Du störs av musik och dina kollegor som också försöker finna arbetsro där de sitter på hårda stolar och vid mindre bord. Ledningen däremot har egna arbetsrum med bekväma stolar och egna telefoner, dit det är låst. Om du behöver skriva ut får du be ledningen om tillstånd.

8.30 är det dags för första mötet. Du börjar sätta dig in i en komplex samhällsutvecklingsprocess kring demokratifrågor. Det tar tid för alla trettio i projektgruppen att samlas, så mötet kommer inte till ro förrän tio minuter efter utsatt tid. Du har precis börjat fokusera och hinner jobba en halvtimme, sedan säger projektledaren att det är dags att bryta – det är dags för nästa möte. För att ta igen missat arbete får du jobba ikapp hemma. Din dag har bara börjat. Den här veckan har du totalt 24 möten i 11 olika projekt med 9 projektledare. Välkommen till skolan.

Björn Flintberg

Utbildning SNL 2010-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2010-1

Huvudtema: Utbildning
Sverige satsar på kompetens i global omfattning

I Sverige har vi en unik tillgång till högkvalitativ utbildning på alla nivåer, från för- och grundskola till universitets- och högskolenivå. Gymnasieskolan och institutioner för högre utbildning befinner sig i ständig utveckling för att kunna möta allt större krav från arbetsmarknaden. Flera av våra svenska universitet och högskolor bedriver dessutom världsomfattande forskning av största betydelse för nationell och global tillväxt.

Back to top