Torsbybostäder satsar på nybyggnation

Att bo på landet kan ha sina sidor. Inte minst ekonomiskt.
Lilla Torsby kommun i norra Värmland utgör inget undantag. Det är en avfolkningsbygd som ändå satsar på att bygga bostäder.

Torsbybostäder har inte byggt nytt sedan 1990-talet, bortsett från några punkthus för fem år sedan som man sålde till en bostadsrättsförening.
I mars 2017 stod etapp 1 klar av kvarteret Enen med 23 lägenheter och nästa år ska 20 nya lägenheter stå klara för inflyttning. Samtliga lägenheter i de båda etapperna väntas bli uthyrda direkt.
– Det är förstås tufft för oss ekonomiskt att genomföra sådana här nybyggnationer men vi biter i det sura äpplet och bygger ändå, säger Torsbybostäders vd Håkan Laack.

”Det är orättvist”
Regelverket kring hur nya bostadsfastigheter värderas slår hårt mot en liten kommun som Torsby. När värdet beräknas lägre än vad fastigheten kostat att bygga görs en nedskrivning som belastar bostadsbolagets resultat. Det blir därmed en minuspost i resultaträkningen eftersom Enen etapp kostade 30 miljoner kronor att bygga och värderades sedan till 20 miljoner.
– Vi har uppvaktat regeringen angående problemet. Det är inte rättvist som det ser ut idag och vi driver frågan om en förändring tillsammans med de andra kommunerna i samverkansorganisationen Småkom och SABO, säger Håkan Laack.

Tror på sin kommun
Torsbybostäder har alla sina 1.100 lägenheter uthyrda och i bostadskön väntar 1.300 personer på att få en lägenhet. Det vittnar om att det finns ett visst tryck på bostadsmarknaden i samhället där det för närvarande bor cirka 7.000 personer.
Etapp 2 av kvarteret Enen påminner om den första med skillnaden att det kommer att finnas fler trerummare än tidigare. Det blir på bekostnad av ettorna som blir sex färre till antalet. Yttermåtten på huset blir detsamma och man återvinner 90 procent av projekteringen av förra huset. Bygget är igång och senare i höst väntas taket vara på.

Nya byggen väntas
Torsby har inga stora arbetsgivare utan lever främst på småföretagande. Skidanläggningarna Branäs och Hovfjället bidrar starkt till turismen under vintersäsongen. Och även om det bor färre än en invånare per kvadratkilometer i de norra delarna av kommunen så tror Håkan Laack på framtiden.
- Vi har planer på mer nybyggnation i centrum och detaljplaner finns framtagna.. Vi känner att vi är på väg att ta höjd för en framtida positiv utveckling av kommunen och håller på att skapa oss verktyg för en sådan utveckling, säger Håkan Laack och avslutar intervjun med följande tänkvärda och samtidigt hoppfulla mening:
- Vi tror på Torsby. Vem ska göra det om inte vi själva gör det?


Transport & Logistik/Sjöfart & Hamnar SNL 2017-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-4

Huvudtema: Transport & Logistik/Sjöfart & Hamnar
Process i ständig förändring

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Back to top