Hamnar vill ha portabla anslutningar för Onshore Power Supply

Utvecklingen inom Processkontroll Elektriska är lite av en framgångssaga. Företaget har alltid varit nytänkande och vågat prova nya lösningar, med stark inspiration från grundaren Ingemar Gustavsson. Ibland har det varit lösningar som höjt en del ögonbryn, men de slutgiltiga resultaten är tydliga: Processkontroll Elektriska löser utmaningar.

Processkontroll Elektriska står för utveckling av banbrytande teknik som förbättrar både lönsamhet och miljöhänsyn inom sjöfarten. Att företaget kan sin sak när det gäller specialutvecklade installationer för såväl hög- som lågspänning råder det ingen tvekan om.

Återigen stort teknikgenombrott
Nu bidrar Processkontroll Elektriska återigen till ett stort teknikgenombrott. Genom att vidareutveckla sina portabla energilösningar, baserade på samma teknik som de revolutionerande LVSC- och HVSC-anslutningarna som idag ligger under samlingsnamnet Onshore Power Supply OPS, möjliggör företaget en större tillämpning för OPS både i och utanför Sverige.
– Allt fler hamnar vill ha portabla lösningar för OPS, bekräftar Ingemar Gustavsson.
Att kunna erbjuda anslutning till OPS kommer med stor sannolikhet att bli ett krav i Europa framöver, precis som det redan är på andra håll i världen. Intresset är redan stort och bland hamnarna resoneras det som en konkurrensfördel att kunna erbjuda gröna lösningar.
En stor utmaning kretsar kring det befintliga kraftnätet i anslutning till hamnen, det måste vara dimensionerat för att klara av att fartyg med höga energibehov ansluter sig. En annan utmaning är att alla fartyg inte har samma frekvens i sina system, och därför måste hamnarna kunna erbjuda frekvensomriktare för att hantera det. Processkontroll Elektriska har den kunskap och erfarenhet som krävs för att ge goda råd när de behövs som mest.

Nästa epok inom sjöfarten
De portabla lösningarna började utvecklas när Processkontroll Elektriska fick förfrågan från Göteborgs Hamn för ett par år sedan. Ingemar Gustavsson hade tillsammans med kollegan Bertil Carlberg redan tidigare börjat fundera på en vidareutveckling av de stationära anslutningarna som företaget redan installerat runtom i Sverige.
– Vi har en stor flexibilitet och kan anpassa våra installationer efter förändrade krav.
Att man i Göteborgs Hamn efterfrågade en flyttbar lösning har att göra med de förändringar som planeras i hamnområdet, informerar Bertil Carlberg, och tillägger att företroendeuppdraget från Göteborgs Hamn visar att man är på god väg att sätta en ny standard i branschen.
– Jag tror personligen att det är början på en ny epok för den moderna sjöfarten, inflikar Ingemar Gustavsson, och ger ytterligare ett exempel på hur Processkontroll Elektriska kombinerar flexibilitet med teknikhöjd då man till en större hamn i Norge nyligen levererat en specialanpassad portabel anläggning.

Även utanför Sverige
OPS-anläggningar är komplicerade installationer och hittills är det i stort sett bara Processkontroll Elektriska som har den kompetens som behövs.
– Att satsa på marina installationer och OPS har visat sig vara ett riktigt bra beslut för vår framtid. Nu expanderar vi även utanför Sverige, först och främst i Norden, men om möjligheten dyker upp så är vi inte främmande för att göra installationer över hela Europa, säger Bertil Carlberg.
Att Norge nu storsatsar på OPS ser han mycket positivt på. Norska staten har redan avsatt mångmiljonbelopp för det. Precis som i Sverige blir det då en positiv effekt i den norska hamnmiljön med mindre buller och färre utsläpp i havet.


Transport & Logistik/Sjöfart & Hamnar SNL 2017-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-4

Huvudtema: Transport & Logistik/Sjöfart & Hamnar
Process i ständig förändring

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Back to top