Ny certifiering för mer robusta fiberinstallationer

Den nya köldmedieförordningen sätter press på både bilverkstäder och certifieringsföretag. Parallellt med de omfattande köldmediecertifieringarna fortsätter Incert med andra typer av certifieringar. En stor nyhet i certifieringsvärlden är fiberinstallationer och certifiering av de företag som ska gräva och installera fiberkablar.

Det har under 2017 hittills varit mycket bråda tider för tredjepartscertifieringsföretaget Incert. Mycket har kretsat kring den nya köldmedieförordningen som kommit med ett nytt certifieringskrav för bilverkstäder i Sverige. Eftersom alla bilverkstäder som arbetar med köldmedier måste vara certifierade sedan den 1 juli i år, har ansökningarna inte helt oväntat strömmat in.
Det pågår fortfarande mycket arbete kring köldmediecertifieringen. Samtidigt växer intresset för certifiering av fiberinstallationer, ett i tidens tecken mycket angeläget område med tanke på regeringens bredbandsstrategi för 2020.

Certifiering för högre kvalitet
Dr Peter Rohlin, vd på Incert, berättar att certifiering av fibertekniker, det vill säga de som installerar fibern efter att allt kablage är nergrävt, har pågått under minst tio års tid. Det är emellertid en frivillig certifiering, men samtidigt viktig för att påvisa att rätt kompetens används för att utföra det viktiga uppdraget. Med andra ord en ren konkurrensfördel för installationsfirmorna, och samtidigt en trygghet för beställarna.
– Den stora utmaningen kring fiberutbyggnaden är att de företag som gräver ner fibern inte har en specifik standard att utgå ifrån. Det gäller såväl utförare som underleverantöre i alla led, påpekar Peter Rohlin.
Det har resulterat i att näten byggs på olika sätt på olika ställen i landet, och tyvärr även med ojämn kvalitet som följd. För att få bukt med problematiken kring det har Post- och telestyrelsen under några år bedrivit ett projekt som kallas Robust Fiber. Precis som projektnamnet skvallrar om handlar det om att säkerställa att fiberutbyggnaden blir mer enhetlig, och näten mer robusta. Då uppstår naturligtvis frågor kring vad som räknas som robust och inte, och därför finns det nu ett stort behov av att sätta en gemensam standard för alla som arbetar med fiberutbyggnad. Den utvecklingen medverkar Incert gärna i.

Vem ska certifieras?
Beställaren ska kunna säkerställa att arbetet utförs på rätt sätt och av personer och företag som har certifierats för uppgiften. Det är en viktig aspekt av projektet Robust Fiber. Incert har deltagit i projektet och varit med och utvecklat kravspecifikationer för att certifiera både personer och företag, med speciellt fokus på förläggning av fiber eftersom personcertifiering inom fiberteknik finns sedan tidigare.
– Den nya certifieringen heter Robust Fiber – anläggning, och riktar sig till de företag som gräver ner, det vill säga anlägger, själva fiberkabeln i mark. För att kunna certifieras måste man som företag då kunna visa att man kan förlägga fibern på rätt djup och med rätt dokumentation om var den ligger, samt att man innehar rätt försäkringar för den typen av uppdrag, förklarar Peter Rohlin.
Den stora efterfrågan på fiberinstallationer borde uppmuntra till att fler söker certifiera sig. Certifieringen är som tidigare nämnt ett konkurrensmedel, att beakta som ett kvalitetskvitto gentemot beställare. Det hänger också ihop med hållbarhet, där företag som verkligen prioriterar kvalitet och miljö belönas för sina ansträngningar.


Transport & Logistik/Sjöfart & Hamnar SNL 2017-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-4

Huvudtema: Transport & Logistik/Sjöfart & Hamnar
Process i ständig förändring

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Back to top