Besiktning har aldrig varit enklare

Opus Bilprovning för vidare den säkerhetsorienterade traditionen som under cirka 50 års tid byggts upp av den statliga Bilprovningen. Tillsammans med Bilprovningen och ett antal andra, nya aktörer ser Opus Bilprovning till att den svenska fordonsflottan är tillräckligt säker och så miljöanpassad som det är möjligt med dagens teknik.

När Bilprovningens verksamhet avreglerades för några år sedan öppnades en marknad för nya aktörer inom området. Det är en utveckling som bland annat fört med sig en bättre tillgänglighet och högre servicegrad som både företags- och privatkunder gynnas av.
– Att besikta sitt fordon ska inte kännas som ett onödigt ont, utan snarare som en åtgärd man gör för att trygga sin egen och andras säkerhet på vägen. Dessutom ger det en uppdaterad status på hur fordonet mår och vilken miljöpåverkan det har. Det är information som alla fordonsägare har stor nytta av i längden, förklarar Conny Lundgren, stationschef på Opus Bilprovning i Östersund.

Besiktning inom 24 timmar
Opus Bilprovnings koncept bygger på att fordonsägare garanteras en tid för besiktning av lätta fordon inom 24 timmar och en obokad efterkontroll inom 20 minuter. Att minska den svenska fordonsflottans miljöbelastning är också en av de större ambitionerna.
– I samband med att den statliga Bilprovningen delades upp under 2012 tilldelades Opus Bilprovning ett 70-tal stationer från Kiruna i norr till Karlskrona i söder. Under de senaste åren har en handfull nya stationer tillkommit, men vår station i Östersund tillhör de ursprungliga anläggningarna, förklarar Conny Lundgren, som varit verksam vid anläggningen sedan 1989 och därmed också varit med under resan från Bilprovningen till den nya ägaren.

100 procent klimatkompenserad
Stationen i Östersund är den största anläggningen i regionen med kapacitet för att ta emot alla fordonstyper.
– Att vara det besiktningsföretag som erbjuder den bästa kundupplevelsen är en självklarhet, liksom att driva utvecklingen på miljöområdet. Det är något som tydliggörs genom att hela verksamheten är klimatkompenserad till 100 procent.
Conny Lundgren betonar slutligen att Opus Bilprovning kommer att fortsätta utveckla och höja servicenivån samtidigt som man ständigt strävar efter att minska miljöavtrycket. Redan idag klimatkompenseras kundernas resor till och från stationen – något som Opus Bilprovning fortfarande är ensamma om på den svenska marknaden.


Jämtland SNL 2016-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-4

Huvudtema: Jämtland
Redo för Industri 4.0?

Steven Spielbergs A.I. (Artificial Intelligence) är en film som haft stor inverkan på mig under åren. Det mest fängslande är att det verkar finnas något nytt att upptäcka för varje gång man ser filmen, som trots att den hade premiär för ungefär 15 år sedan fortfarande känns kusligt högaktuell.

Back to top