Gästrike återvinnare sprider svensk modell

Årets specialpris vid Återvinningsgalan som tidningen Recycling anordnade i fjol tilldelades Gästrike återvinnare. Utmärkelsen baserades mycket på förbundets intensiva arbete med att skapa kontaktytor såväl regionalt som globalt. Gästrike återvinnare inspirerar till ökat ansvarstagande – både ekologiskt och socialt, och budskapet når aktörer långt utanför Sveriges gränser.

Gästrike återvinnare strävar inte efter att kamma hem fina priser och utmärkelser för sitt miljöarbete, men förbundsdirektören Thomas Nylund tycker ändå att det känns motiverande att få gehör för ansträngningarna:
– Naturligtvis är det glädjande att vi får uppmärksamhet. Det viktigaste för oss är att vi når fram med våra budskap och det börjar vi se resultat av nu. Vi har bland annat varit på event i Polen och Ryssland och berättat om den svenska återvinningsmodellen och vårt arbete för att förebygga resursslöseri.
I de flesta länder i världen läggs fortfarande alldeles för mycket avfall på deponi. I Sverige läggs enbart någon knapp procent av hushållsavfallet på deponi – men trots det finns det mycket mer att göra för miljön även i vårt land, menar Thomas Nylund.
– I Sverige förbränner vi ungefär hälften av soporna och omvandlar det till energi i form av elektricitet och värme. En större del material skulle kunna återvinnas på annat sätt, och en mindre del förbrännas. Men samtidigt ligger vi bland världens främsta nationer när det gäller resursbesparing i allmänhet, vilket givetvis är bra. Det vill vi på Gästrike återvinnare göra nyckelaktörer i andra länder uppmärksamma på.

Talar om sophämning
Den regionala avfallsplanen ligger till grund för Gästrike återvinnares arbete. Planen har tre övergripande mål som harmoniserar med EU:s avfallsdirektiv där förebyggande av uppkomsten av avfall är det viktigaste. Att avlägsna farligt avfall ur kretsloppet är det andra målet och det tredje omfattar optimering av återvinningen av material.
– Idag talar vi inte längre om sophämtning som den viktigaste länken i miljöarbetet utan snarare om sophämning, det vill säga att hämma uppkomsten av avfall från början. Vi tar ett nytt helhetsgrepp där vi möter våra kunder, det vill säga regionens invånare och företag, i en dialog som kretsar kring återbruk och återvinning, förklarar Thomas Nylund.
Gästrike återvinnare samlar sedan 2007 in matavfall i Gävleborg. Fram till idag har det komposterats men nu bygger vi en biogasanläggning. Då blir matavfallet till en ny värdefull produkt i form av energi. Nästa steg är att påverka producenter och kunder så att de väljer produkter med mindre förpackningsmaterial och helt enkelt gör klokare inköp.
– Mycket handlar om kunskap. Om vi kan återföra kunskap till tidigare led i kedjan kan vi göra stor skillnad. Att spara in på avfallet så långt det går är ju inte bara en miljötjänst – det finns också en omfattande ekonomisk aspekt i det, avslutar Thomas Nylund med.


Jämtland SNL 2016-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-4

Huvudtema: Jämtland
Redo för Industri 4.0?

Steven Spielbergs A.I. (Artificial Intelligence) är en film som haft stor inverkan på mig under åren. Det mest fängslande är att det verkar finnas något nytt att upptäcka för varje gång man ser filmen, som trots att den hade premiär för ungefär 15 år sedan fortfarande känns kusligt högaktuell.

Back to top