Erkänt god företagskultur på Sogeti

Stor flexibilitet och tillgänglighet samt inte minst gedigen kompetens anses vara kännetecken som är synonyma med Sogetis verksamhet. I Gävle understryks det framförallt genom personalens engagemang i varje projekt.

Som ett av Sveriges största IT-konsultföretag med över 1150 anställda och ett 20-tal kontor landet över har Sogeti en stark lokal förankring. Koncernen är framförallt känd som en pålitlig leverantör av tjänster och lösningar som kan kopplas till digitala kanaler, beslutsstöd, integration, test och säkerhet.
– Vi känner en stolthet och trygghet i att leverera under Sogetis varumärke eftersom det är synonymt med att leverera med kunskap och kvalitet. Vi har ett stort strukturkapital som vi nyttjar i våra uppdrag och vi har som mål att överträffa kundens förväntningar och det anser jag att vi oftast gör, säger Ulrika Holmgren, ortschef Sogeti i Gävle.

Bra ambassadörer
Med nyfikna medarbetare som gärna tar sig an nya utmaningar har Sogeti tillgång till bra ambassadörer.
– Vi får ofta positiva kommentarer som knyter an till vårt sätt att jobba och klimatet som råder inom Sogeti. Det visar att våra konsulter sprider en bra känsla och stämning. Många söker sig till oss baserat på att vi har en attraktiv företagskultur, förklarar Ulrika.
Sogeti toppar återkommande listan såväl när det gäller nöjda kunder som medarbetare. Att man ständigt jobbar med ny teknik och spännande uppdrag är en del av det, men det handlar enligt Ulrika framförallt om engagemanget för varje enskild kund.
– Att skapa lönsamhet hos våra kunder är vårt huvuduppdrag. Ofta innefattar det att utveckla ny teknik, men det viktigaste är att vi kan leverera lösningar som verkligen fungerar för våra kunders specifika behov och verksamheter.

God företagskultur
Trots att Sogeti har ett gott rykte påverkas man av kompetensbristen som råder inom IT-sektorn. Digitaliseringen ställer helt nya krav och mycket kompetens går åt för samhällets omställning till nya digitala processer.
– Vi måste konkurrera om den kompetens som finns precis som alla andra IT-tjänstebolag. Det vi kan sticka ut med är att vi har en familjär stämning, en erkänt god företagskultur och oerhört kompetenta medarbetare som kan blir dina framtida kollegor, konstaterar Ulrika Holmgren som avslutning.


Jämtland SNL 2016-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-4

Huvudtema: Jämtland
Redo för Industri 4.0?

Steven Spielbergs A.I. (Artificial Intelligence) är en film som haft stor inverkan på mig under åren. Det mest fängslande är att det verkar finnas något nytt att upptäcka för varje gång man ser filmen, som trots att den hade premiär för ungefär 15 år sedan fortfarande känns kusligt högaktuell.

Back to top