Peab utvecklar Regementsstaden i Borås

Peab tar nu krafttag i samband med den planerade utvecklingen av Regementsstaden i anknytning till stadskärnan. Långsiktigt planeras det för drygt 1000 bostäder i Regementsstaden som ligger i Borås sydvästra delar, en satsning som Peab gör tillsammans med Borås Stad och andra intressenter under flera år framöver.

Det före detta Regementet i Borås står idag öppet för alla. Det finns redan nära 1000 arbetstillfällen i området och även en del bostäder och skola. Nu kommer området att bli levande dygnet runt tack vare planerade bostadsprojekt där Peab redan påbörjat första etappen.
– Vi vill skapa en stadsdel att trivas i. Närhet, trygghet och trivsel är viktigt. I Regementsstaden kommer historia och framtid mötas i en spännande miljö. Nya torg och mötesplatser och grönområden ska bidra till att skapa en hög trivsel i området. Och våra bostäder ska vara välkomnande och erbjuda hög kvalitet, säger Elisabeth Eickhoff, projektutvecklare på Peab.
Regementsstaden kommer att innehålla många olika bostadstyper såsom punkthus, lägre lamellhus, radhus och på sikt kanske även uppbyggda småhus. Det kan vara bostadsrätter, hyresrätter eller äganderätter.

En ny stadsdel skapas
Regementsstadens läge är bästa tänkbara i anslutning till Borås stadskärna. Både Göteborg och Jönköping ligger på pendlingsavstånd och Landvetter flygplats nås inom en halvtimme.
Peab vill utveckla området tillsammans med kommunen och andra nyckelaktörer och i den långsiktiga ambitionen ryms förutom bostäder även mer verksamhetslokaler för såväl kommunal verksamhet och skola som kommersiell service, restauranger och butiker.
– Området har tidigare inte varit speciellt känt som bostadsområde men det har vi för avsikt att ändra på. I dagsläget bygger vi 24 lägenheter som ska vara inflyttningsklara om cirka ett år. Inom ett par år hoppas vi på att kunna ha en detaljplan färdig för kommande projekt, informerar Elisabeth Eickhoff.
De gamla kasernerna är kulturmärkta och inhyser en rad olika verksamheter, bland annat en grundskola, bostäder och kontor. Områdets utveckling och förtätning ska vara både varsam, modern och möta marknadens behov.
– Vi tänker oss en utveckling där vi bygger som i årsringar runt området. Då kommer den nya stadsdelen även att knytas ihop med befintliga stadsdelar på ett naturligt sätt. Utvecklingen av Regementsstaden är en av Västsveriges viktigaste satsningar. Vi ser mycket positivt på möjligheten att få vara med och skapa något som kommer att få ett starkt inflytande såväl i Borås som i hela regionen. På lång sikt kan det bo cirka 3000 personer i Regementsområdet.

En stad med många möjligheter
De karaktärsfulla byggnaderna i Regementsstaden kommer efter hands att kompletteras med nya, spännande byggnader. Peabs hus, Brf Kaserngården, blir det första nybyggda huset i området.
– Vi ska bygga sunda och långsiktigt hållbara hus, det är en självklarhet idag för de allra flesta byggare men vi tar det gärna ett steg längre. Oavsett var vi bygger så arbetar vi efter samma mål, nämligen att bygga resurseffektivt och hållbart för framtiden, säger Elisabeth Eickhoff.
Peab ser sig gärna som en av Nordens främsta samhällsbyggare och det blir extra tydligt i storskaliga projekt som Regementsstaden. Borås är en inflyttningsort som dessutom har en stark arbetsinpendling. Staden växer men ändå känns allt fortfarande nära, enligt Elisabeth Eickhoff, som själv är född och uppvuxen i staden. Avslutningsvis säger hon:
– Borås är en stad med många möjligheter tack vare det geografiska läget i Västsverige. Borås är både småstad och storstad på samma gång och kommer med största sannolikhet att vara fortsatt expansiv. Varje stadsdel har även mycket nära till ett grönområde, så även Regementsområdet som har Pickesjön alldeles intill.


Energi & Miljö SNL 2015-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-2

Huvudtema: Energi & Miljö
Vindkraftens potential bör inte underskattas

Sverige har antagit tuffa utbyggnadsmål när det gäller förnybar el. Tillsammans med Norge har vårt land en målsättning att bygga 26,4 TWh förnybar el till 2020 inom elcertifikatsystemet ...

Back to top