Drivhuset skolar Borås framtida entreprenörer

Drivhuset i Borås har hittills hjälpt till att starta och driva omkring 500 företag. Det är mellan 70 och 80 nya företag per år som får en möjlighet att testa sin affärsidé mot marknaden. Verksamheten bedrivs högskolenära och grundas på en egenutvecklad affärsutvecklingsutbildning, Loopa, som erbjuds såväl för studenter som entreprenörer.

Affärsutvecklingsutbildningen Loopa har utvecklats för att hjälpa potentiella entreprenörer på traven. Utbildningen ska långsiktigt bidra till ett starkare företagsklimat över hela Sverige, eftersom Drivhuset finns representerade på 14 orter från norr till söder når man i princip samtliga regioner.
Loopa kan appliceras på både kommersiella och ickekommersiella idéer. Deltagarna, som till största delen kommer från högskolor och universitet men som även kan vara yrkeshögskolestudenter eller entreprenörer, får lära sig hur man genererar fram nya idéer och därefter identifierar sitt kundsegment och paketerar erbjudandet efter marknadens behov.
– Det är viktigt att komma ihåg att Drivhuset aldrig bedömer affärsidéer, men däremot kan vi bistå med de verktyg som behövs för att testa idéer mot marknaden. Verifiering av affärsidéer görs i slutändan av marknaden som svarar med en efterfrågan på de produkter och/eller tjänster som entreprenören utvecklat, förklarar Anna Johansson ben Salem, vd för Drivhuset i Borås.
Drivhuset erbjuder även allmän rådgivning kring entreprenörskap och hur man startar ett företag. All rådgivning är kostnadsfri, vilket också bidrar till en ökad tillgänglighet i erbjudandet.

Entreprenörskap i alla program
Drivhuset arbetar mycket nära Högskolan i Borås och fungerar lite som högskolans förlängda arm när det gäller entreprenörskap i utbildning och har bland annat två år i rad genomfört en 7,5 poängskurs med grunderna i Loopa i en projektledningskurs på ingenjörshögskolan.
I skrivande stund utvecklas dessutom en ny strategi för att integrera essensen av Drivhusets verksamhet i samtliga akademier och utbildningar vid högskolan. Målet är att alla studenter på sikt ska få mer entreprenöriellt lärande i sin utbildning, oavsett vilket program de studerar på.
Under sommaren 2015 ska Drivhuset även driva ett nytt projekt tillsammans med Borås Stad, där studenter och andra deltagare får en möjlighet att driva sommarföretag. Under några veckor kommer deltagarna att få prova på att starta och driva företag, enligt en liknande modell som används för UF-verksamheten inom gymnasieskolan.

Näringslivets engagemang avgörande
Drivhuset är med i många olika sammanhang med den gemensamma nämnaren att bidra till regional utveckling. Näringslivet i Borås med omnejd stöttar Drivhusets verksamhet på flera sätt, bland annat via finansiering men även genom att erbjuda ett brett kontaktnät.
Ett företag som lyckats driva igenom sin idé och framgångsrikt förankra den mot marknaden med hjälp av Drivhusets stöd är utbildningsföretaget GradeUp. Företagets grundidé är att erbjuda läxhjälp på grundskole- och gymnasienivå. Nu har grundaren Åsa Molander tagit det hela ett steg längre genom att involvera andra företag i en gemensam satsning. Tillsammans med GradeUp finansierar företagen läxtimmar för elever som verkligen behöver stödet, men som kanske inte har pengar att betala för det.
– Vi erbjuder företag i Borås en fantastisk möjlighet att få vara med och påverka vår gemensamma framtid. Att bidra till stadens attraktionskraft är allas uppdrag. Att vara med och bygga något från grunden är viktigt för Borås framtid och de företag vi samarbetar med har genom sitt engagemang visat att de tar ansvar för en hållbar utveckling på hemmaplan, säger Åsa Molander.


Energi & Miljö SNL 2015-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-2

Huvudtema: Energi & Miljö
Vindkraftens potential bör inte underskattas

Sverige har antagit tuffa utbyggnadsmål när det gäller förnybar el. Tillsammans med Norge har vårt land en målsättning att bygga 26,4 TWh förnybar el till 2020 inom elcertifikatsystemet ...

Back to top