Teknikum utbildar för en högre sysselsättning

Flexibla och kontinuerligt uppdaterade utbildningar anpassade för en modern arbetsmarknad ökar möjligheterna att få jobb efter gymnasiet. De tekniska utbildningarna på Teknikum i Växjö ligger i tiden, de är framtagna och anpassade efter det moderna samhälle vi lever i. Teknikum är certifierat Teknikcollege för teknikprogrammet samt el- och energiprogrammets automationsinriktning.

Spännande inriktningar inom de olika programmen har länge varit Teknikums signum. Inom el- och energiprogrammet finns exempelvis både IT-inriktning och elinstallation samt en mot automation, som är ett uttalat bristområde inom den moderna industrin.
– Vi har flera inriktningar mot bristyrken, där automationsteknik är bland de mest framträdande. Arbetsmarknaden efterfrågar många fler automationstekniker än vad som utbildas i hela Sverige, och ofta är utvecklingsmöjligheterna inom branschen mycket goda. Trots det så har söktrycket varit lägre än väntat, berättar Teknikums rektor Magnus Nilsson.
En teori bakom det låga söktrycket är att många är omedvetna om vad en automationstekniker verkligen gör. De arbetar ofta med den senaste tekniken inom bland annat robotik, data och installation. Det är ett spännande yrkesval för den som är intresserad av IT och teknik och som dessutom vill ha möjligheten att utveckla en internationell karriär.
– Automationseleverna blir gångbara på arbetsmarknaden direkt. De är självgående och efter bara ett par år ligger deras löner ofta på riktigt höga nivåer. Att nå så pass långt, och helt utan studielån, är en stor förmån för dessa elever, anser Magnus Nilsson.

Utbildar för sysselsättning
Teknikum har utbildningar som är helt riktade mot den kompetensförsörjning som behövs i regionen, men som även efterfrågas i resten av Sverige och internationellt. Utöver el- och energiprogrammet samt teknikprogrammet erbjuder skolan barn- och fritidsprogrammet, introduktionsprogram, vård- och omsorgsprogrammet och slutligen VVS- och fastighetsprogrammet.
– Merparten av våra elever på yrkesprogrammen får jobb direkt efter gymnasiet. De som går teknikprogrammet går ofta vidare till högskolan. Inom teknikprogrammet är vi mycket noga med att arbeta i processer som efterliknar hur man arbetar med utvecklingsprocesser ute i näringslivet, exempelvis med projektplanering och CDIO. Det hänger ihop med vår vision om att utbilda för ökad sysselsättning, säger Magnus.
Ett förhållningssätt på skolan är att alltid sätta teknik och människor i fokus. Att lärarna har en verklighetsanknytning till den utbildning som bedrivs är avgörande för elevernas framtida anställningsbarhet. Dessutom får eleverna utrymme för att utvecklas som individer.
– Vi ger eleverna tryggheten, självförtroendet och de verktyg som behövs för att forma sin egen framtid. Att vi dessutom har lyckats rekrytera duktiga och behöriga lärare som har en stark förankring i näringslivet ger många pluspoäng inte minst när man bedriver yrkesutbildning, sammanfattar Magnus Nilsson.


Kronoberg SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Kronoberg
Starkare teknikintresse bland unga viktigt för Kronoberg

Sveriges största Handelskammare, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, är de sydsvenska företagens samlade röst. En av Handelskammarens främsta uppgifter är att underlätta för företagande i hela södra Sverige ...

Back to top