Ljungbys företag servas med rätt kompetens

Ambitionen är att vara bäst i Sverige när det gäller samverkan med näringslivet. När Högskolecentrum Ljungby (HCLY) startar nya utbildningar är lokala företag med som naturliga samarbetspartners under hela processen. Därför är det inte speciellt förvånande att samtliga utbildningar har en stark förankring i de lokala värden som präglar marknaden i och omkring Ljungby.

På HCLY finns både högskole- och yrkeshögskoleutbildningar som svarar brett på arbetsmarknadens behov. Informationslogistik, serviceteknik, produktionsutveckling och löneadministration är några exempel på aktuella utbildningsområden som samtidigt speglar en stor del av näringslivet i Ljungby.
Det viktigaste för HCLY, enligt utbildningssamordnare Pernilla Lydén, är att utbildningsinsatserna ska leda till jobb och därmed även en långsiktig och hållbar utveckling av regionens näringsliv.

Höjer utbildningsnivån
I nära samverkan med Centrum för informationslogistik (CIL), Linnéuniversitetet, Montico, Idé & ResursCentrum (IRC) samt Utvecklingscentrum för servicetekniker (US) höjer HCLY utbildningsnivån företrädelsevis i Ljungby men även i andra delar av Kronoberg.
Enligt Jonas Jansson, som ansvarar för näringslivskontakter vid CIL och Linnéuniversitetet, är det väldigt få landsbygdskommuner som kan visa en lika stark framförhållning som Ljungby när det gäller företagande och entreprenörskap. Dessutom tycks det finnas en nära nog unik förmåga bland Ljungbys företag att samarbeta med andra aktörer inom både akademi och näringsliv.
– För att möta näringslivets behov ansöker vi om att få starta fler yrkeshögskoleutbildningar utöver de inom marknadsföring och försäljning som vi har sedan tidigare. Förhoppningsvis kommer vi att kunna erbjuda en helt ny utbildning inom e-handel och logistik, samt ytterligare en inom inköp, berättar Jonas Jansson.
Affären mellan CDON.com och Strålfors i Ljungby kommer att medföra ett omfattande rekryteringsbehov, här har CIL redan tillsammans med kommunen börjat planera nya utbildningar varav e-handel och logistik är en.

Industriregion med nya nischer
Kronoberg är av traditionen en stark industriregion och Ljungby har länge varit särpräglat framstående inom just teknik och tillverkning. En stor utmaning ligger i att förse näringslivet med rätt kompetens eftersom behoven har förändrats väldigt mycket på senare år, enligt Carina Kronstedt, IRC.
– Mycket kretsar fortfarande kring tillverkande industri, men teknik- och kunskapsnivån är betydligt högre idag vilket vi naturligtvis måste anpassa oss efter när vi skapar nya utbildningar. Servicetekniker behövs i princip överallt och här finns enorma möjligheter inom väldigt många branscher, säger Carina.
Via HCLY erbjuder IRC yrkeshögskole- och uppdragsutbildningar i produktionsutveckling, serviceteknik, CNC-teknik och hydraulikteknik. US har ett liknande erbjudande inom branschnära service management samt en specialutbildning för fältservicetekniker med inriktningen mobila arbetsmaskiner.
– Det finns generellt väldigt få utbildningar i Sverige inom vår specifika nisch, det vill säga service mot tunga fordon. Här ser vi ett växande behov inom branschen, speciellt i vår region som är så pass skogstät. Alla som gått ut våra yrkeshögskoleutbildningar med godkända betyg har fått jobb direkt, säger Leif Bjurka, US.

Nära arbetsmarknaden
Vid HCLY finns inom CIL två kandidatutbildningar via Linnéuniversitetet. Samverkan med näringslivet genomsyrar även de två högskoleutbildningarna (International Sales and Marketing respektive Informationslogistik), som bland annat kryddas med täta företagskontakter och verklighetsförankrade projekt.
– För ekonomi- och säljutbildningar är praktik inte det vanligaste inslaget, här bryter HCLY normen. Det är återigen ett exempel på hur vi arbetar nära arbetsmarknaden i vår region, betonar Pernilla Lydén.


Kronoberg SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Kronoberg
Starkare teknikintresse bland unga viktigt för Kronoberg

Sveriges största Handelskammare, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, är de sydsvenska företagens samlade röst. En av Handelskammarens främsta uppgifter är att underlätta för företagande i hela södra Sverige ...

Back to top