Samverkan kan lösa en av Kronobergs läns största utmaningar

Ungdomsarbetslösheten har pekats ut som en av Kronobergs läns största utmaningar. För att komma åt problemet och skapa ökad sysselsättning har länets åtta kommuner kraftsamlat i projektet Framtid Kronoberg. Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Kronoberg har kommunerna lyckats driva ett framgångsrikt sysselsättningsprojekt delfinansierat av Europeiska Socialfonden.

När Framtid Kronoberg initierades 2012 satte man ribban högt. Målet var att minst 60 procent av alla deltagande ungdomar mellan 16 – 29 år skulle ha gått vidare till arbete eller utbildning inom projekttiden. När projektet avslutades i december 2014 kunde man konstatera att målet uppfyllts. Framgångsmodellen ligger nu till grund för fortsättningen.
– Projektet har varit oerhört framgångsrikt och jag tror att det har mycket att göra med att förväntningarna var så pass höga redan från början, säger förvaltningschef Per Sandberg och tillägger:
– Vi kan konstatera att Framtid Kronoberg har höjt några ögonbryn i länet och det ser vi som något positivt. Vi har lyckats göra skillnad och det har uppmärksammats.

Hållbar effekt för hela länet
Framtid Kronoberg vidareutvecklas nu i nästa steg där fem kommuner fortfarande medverkar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och nya Region Kronoberg som bildades i januari i år.
Växjö kommun kommer fortsatt att vara redovisnings- och anställningsmyndighet för verksamheten, men övriga kommuner (Alvesta, Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd) är både delfinansiärer och delaktiga i genomförandet. Tjänsterna kommer att vara ungefär desamma som tidigare, trots att projektet inte längre delfinansieras av Europeiska Socialfonden.
– Även de kommuner som inte längre medverkar inom ramen för Framtid Kronoberg har implementerat arbetssätt som utvecklats under projekttiden. På så vis har vi uppnått en hållbar effekt i hela Kronoberg, säger Per Sandberg.

Lyckosamt med Älmhultsmodellen
Under den första projekttiden (2012 – 2014) har flera starka synergieffekter skapats. En av de mest uppmärksammade är den så kallade Älmhultsmodellen - Projektplats Älmhult, där näringslivet var med och skapade en helt ny plattform för samverkan och ökad sysselsättning. Flera av regionens största aktörer medverkar i den satsningen eller på andra sätt i samverkan med Framtid Kronoberg, bland annat IKEA, Green Tech, Borox och Swedbank.
– Det var en mycket lyckad satsning där initiativet kom från näringslivet och där vi fortsatte att utveckla konceptet tillsammans. Modellen utvecklades i Älmhult men kan inspirera hela regionen, det har även gjorts en liknande satsning i Alvesta kommun och även där med stort engagemang från näringslivet. Vi kommer att spinna vidare på det nu under det kommande verksamhetsåret, informerar Tina Storbjörk, projektledare Framtid Kronoberg.

Knyter ihop påsen kring ökad sysselsättning
Kompetensfrågan är en av Kronobergs viktigaste frågor för framtiden. En ökad sysselsättning innefattar inte bara jobb, utan även utbildning. En större andel ungdomar ska få en fullgod gymnasieutbildning och fler ska söka till högre studier. Det är också ett av målen med Framtid Kronoberg, som knyter ihop påsen kring ökad sysselsättning som helhet.


Kronoberg SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Kronoberg
Starkare teknikintresse bland unga viktigt för Kronoberg

Sveriges största Handelskammare, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, är de sydsvenska företagens samlade röst. En av Handelskammarens främsta uppgifter är att underlätta för företagande i hela södra Sverige ...

Back to top