När ett par minuter betyder allt

Skillnaden mellan liv och död kan hänga på ett par minuter. Den vetskapen är en stark motiverande kraft för alla som arbetar inom räddningstjänsten idag. Arbetet omfattar insatser före, under och efter olyckor. För att alla som bor och arbetar i Växjö och Alvesta kommuner ska känna sig trygga har Värends Räddningstjänst god beredskap dygnet runt, men det är svårt att rekrytera deltidsbrandmän

Värends Räddningstjänst är en sammanslagning av räddningstjänsterna i Växjö och Alvesta kommuner. Syftet med förbundets verksamhet är att samordna olycksförebyggande, skadebegränsande och skadeavhjälpande verksamhet och åstadkomma en samsyn i fråga om säkerhet och trygghet i medlemskommunerna. Förebyggande insatser som tillsyn, rådgivning och utbildning hör till uppdraget.
Av förbundets cirka 250 anställda är ett 50-tal heltidsbrandmän och cirka 190 är anställda på deltid med beredskap vissa veckor enligt schema. Ett tiotal personer sköter det administrativa och andra stödtjänster. Upptagningsområdet sträcker sig från Lammhult i norr till Västra Torsås i söder med bemanning på elva orter.

Deltidsbrandmän bristvara
Förbundschef Jörgen Gertsson anser att organisationen håller en god beredskap helt i linje med vad som krävs för ett upptagningsområde på över 100 000 invånare, men poängterar också hur viktigt det är med personligt engagemang så att förbundet även i framtiden kan hålla en hög beredskap.
– Det blir allt svårare att rekrytera deltidsbrandmän. Det är en trend som är påtaglig över hela Sverige. I vår region handlar det mycket om att företag lägger ned eller flyttar och man i allt större utsträckning pendlar till arbetet, det kan då vara svårt att ha beredskap eftersom det rör sig om för långa avstånd. Under beredskap är varje minut dyrbar, säger Jörgen.
Även om räddningstjänsten inte direkt kan påverka arbetsmarknaden så kan förbundet sprida kunskap och förhoppningsvis öka delaktigheten inom näringslivet i Växjö och Alvesta.
– Våra deltidsanställda brandmän är en väldigt stor resurs för samhället. Vår verksamhet skulle inte fungera om inte näringslivet hade varit välvilligt inställda till att ha deltidsbrandmän på sina arbetsplatser.

Olycksfritt samhälle för alla
De vanligaste uppdragen är att rycka ut vid trafikolyckor och bränder. Alla typer av olyckor där det finns en risk för människor eller egendom att skadas är räddningstjänstens angelägenhet.
– Vi ska verka för ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla. Därför är vi bland annat ute på skolor och inom omsorgen i regionen där vi utbildar personalen i förebyggande syfte. Vi ser också att många företag satsar på utbildning. Det finns mycket att göra och vår största utmaning på lång sikt är rekrytering av deltidsbrandmän, understryker Jörgen Gertsson.
Att öka medvetenheten om risker och om vad man själv kan göra för att förhindra olyckor är den bästa försäkringen som finns. Om olyckan ändå är framme är tiden en avgörande faktor – ju snabbare insats, desto bättre slutresultat. Det är viktig kunskap som Värends Räddningstjänst arbetar för att sprida varje dag.


Kronoberg SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Kronoberg
Starkare teknikintresse bland unga viktigt för Kronoberg

Sveriges största Handelskammare, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, är de sydsvenska företagens samlade röst. En av Handelskammarens främsta uppgifter är att underlätta för företagande i hela södra Sverige ...

Back to top