Växjö logistiknav i ny transportkorridor

Växjö har ett gynnsamt läge med mycket goda transportmöjligheter för såväl väg, tåg, flyg, samt närheten till Karlskronas hamn. Stadens position stärks ytterligare med den nya transportkorridoren som byggs från Skandinavien, genom östra Centraleuropa, till Adriatiska havet.

Belastningen på de tyska vägarna är stor och de riskerar att proppas igen. Det talas till exempel om att Tyskland står inför en trafikinfarkt. I ljuset av denna insikt initierades ett stort EU-projekt med syfte att etablera en alternativ nord-sydlig transportkorridor för gods genom östra Centraleuropa, där projektet Baltic-Link Motorways of the Sea Gdynia-Karlskrona utgör en viktig länk.

Upprinnelsen till projektet är en Interreg-studie från 1999 som förutspådde fördubblade transportflöden år 2020. Prognosen uppnåddes redan 2010 och transporterna fortsätter att öka. Ytterligare studier pekade ut ett tjugotal åtgärder för att få fram en alternativ transportväg för att undvika flaskhalsar. En projektplan arbetades fram tillsammans med representanter från den polska lobby-föreningen för A1-motorvägen mellan Gdynia och Katowice.

Korridoren är ett av de största infrastrukturprojekten i Europa. I den svenska delen av projektet, som var klar 2013, har EU satsat drygt 17 miljoner euro på att bygga en kombiterminal i Alvesta, rusta upp järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona, göra investeringar för järnväg i Karlskrona hamn och se till att Stena Lines färjor kan ta ström från hamnen när de ligger vid kaj, i stället för att stå med motorerna igång. Dessutom har hamnen i Gdynia rustats upp.

48 timmars tidsvinst
Söder om Gdynia pågår för närvarande investeringarna för fullt. Det byggs motorväg och järnvägen byggs om, vilket kommer att halvera restiden med tåg mellan Gdynia och Warszawa. Polen har reserverade EU-pengar som täcker 75 % av investeringarna, vilket gör att projekten genomförs i ett högt tempo.

– När hela projektet är avslutat 2020 har vi en utbyggd och officiell EU-transportkorridor för järnväg och bilar som går från södra Sverige genom Polen, Tjeckien, Slovakien, Österrike och Italien till viktiga hamnar i Adriatiska havet. Det är helt logiskt eftersom det är den genaste vägen från Adriatiska havet till Norra Europa. Man tjänar 48 timmar genom att ta landvägen istället för att segla sjövägen runt hela kontinenten/landmassan. Hamnen i Koper, Slovenien, har idag 70-80 % av bilimporten till Skandinavien och vill att all frukt till Skandinavien ska fraktas därifrån, säger Per-Olof Löfberg, som varit projektledare för den svenska delen av transportkorridoren de senaste 15 åren och som nu är trafikplaneringschef i Växjö kommun.

Ny mark tillgänglig för etablering
Växjö har redan ett gynnsamt läge med mycket goda transportmöjligheter för såväl väg, tåg, flyg, samt närheten till Karlskronas hamn. En position som kommer att stärkas ytterligare med den nya transportkorridoren.

Växjöregionen har dessutom en av Sveriges mest fördelaktiga avgångstider, vilket är en avgörande konkurrensfaktor ur logistiksynpunkt. Från Växjö når man 65 % av Nordens 25 miljoner invånare med gods inom 24 timmar. Inom 48 timmar når man 95 %.

Att transportsektorn är en stark bransch i regionen är därför ingen tillfällighet och Växjö kommun har planerat mark för logistikändamål på flera platser, bland annat i Nylanda och Öjaby, samt längs riksväg 25 mot Alvesta/Ljungby.

– Närheten till E4, riksvägarna 23, 25, 27 och 30, stambanan, satsningen på Baltic Link och tillgången på moderna logistiklokaler med attraktiv hyresnivå fortsätter att locka stora aktörer till regionen, avslutar Per-Olof Löfberg.


Kronoberg SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Kronoberg
Starkare teknikintresse bland unga viktigt för Kronoberg

Sveriges största Handelskammare, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, är de sydsvenska företagens samlade röst. En av Handelskammarens främsta uppgifter är att underlätta för företagande i hela södra Sverige ...

Back to top