Bra samarbete mellan kommun och näringsliv i Lessebo

Lessebo är en liten kommun med nära och enkla kontakter mellan kommun och näringsliv.
– Vi har ett gott företagsklimat med både stora och små företag och vi försöker ta hand om våra företag på ett bra sätt, säger näringslivschef Lillemor Karmenstad.

Näringslivskontoret är en resurs för alla företag i kommunen. Här arbetar man för att stödja, stimulera och utveckla kommunens näringsliv och ett led i detta är bildandet av företagarföreningen Attraktiva Lessebo, som arbetar för företagens nytta och utveckling i hela Lessebo kommun.
– Målet är att bredda samverkan mellan företagen i kommunen samt mellan företag och kommun. En viktig del är också att få igång samarbeten med skolor och universitet. Vi har under hösten 2014 haft ett samarbete med Teknikcentrum/IUC Kronoberg AB och Regionförbundet där vi erbjudit företagen i kommunen att kartlägga sitt företags utvecklingspotential. Det har varit väldigt positivt och många företagare är mycket intresserade av att få tillväxt för att skapa fler arbetstillfällen, säger Lillemor Karmenstad.
Bland medlemmar i Attraktiva Lessebo kan nämnas Bakers AB Lessebo, MPI Teknik AB/Gigant Produktion Lessebo, Nordic Recycling AB Hovmantorp, OKB Restaurang AB Kosta, Candeo Skyltreklam Lessebo och Swedbank AB.

Samverkan Lessebo
Lessebo kommun drabbades hårt av varsel under hösten 2012 och kommunen tog därför initiativet att dra igång utvecklingsprojektet ”Samverkan Lessebo”.
– Under bara ett par veckor hösten 2012 varslades ungefär 400 personer på två stora företag i vår kommun. Om vi sätter det i relation till Stockholms folkmängd så motsvarar det ungefär 34.000 personer. Vi kände att vi måste göra något och startade Samverkan Lessebo, som bygger på Kronobergsmodellen® som utvecklats av projektledare Anders Blomqvist, berättar Lillemor Karmenstad.
En gång i veckan under nästan ett år träffades aktörer från kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, facket och näringslivet för att komma tillrätta med problemet. Man riktade in sig på tre huvudområden: nytt jobb, utbildning och starta eget. Resultatet blev att arbetslösheten sjönk, inte minst ungdomsarbetslösheten som sjönk med nästan tio procent.

En traditionell brukskommun
Näringslivet i kommunen består av två stora bruk; Kosta Glasbruk och Lessebo Bruk, men också mycket småindustri.
– Traditionellt sett har vi länge varit en brukskommun, men idag har vi även mycket tillverkningsindustri och en stor besöksnäring. Vi har ett fantastiskt hotell, Kosta Boda Art Hotel, som drar mycket folk. Här finns också Sveriges enda handpappersbruk som fortfarande är i bruk och drivs av Louise Ivarsson, berättar Lillemor Karmenstad.
Utvandrarleden är en annan välbesökt attraktion, som har sitt ursprung i Vilhelm Mobergs bok ”Utvandrarna”. Romanens platser med namn som Ljuder, Långasjö och Duvemåla finns i verkligheten och hit kommer många svenskamerikaner i början av augusti varje år för att fira Minnesotadagarna.
Lillemor Karmenstad har varit näringslivschef sedan maj 2013 och har tidigare jobbat som biomedicinsk analytiker. Hon har även drivit egna butiker och arbetat som lärare i Lessebo.


Kronoberg SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Kronoberg
Starkare teknikintresse bland unga viktigt för Kronoberg

Sveriges största Handelskammare, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, är de sydsvenska företagens samlade röst. En av Handelskammarens främsta uppgifter är att underlätta för företagande i hela södra Sverige ...

Back to top