GoTech arbetar för den moderna industrins kompetensförsörjning i Växjö

Sverige står inför en stor utmaning att fylla behovet av medarbetare med kvalificerad industrirelevant utbildning. Fram till år 2025 beräknas 32 % av de som idag arbetar inom teknik- och industribranschen gå i pension i Sverige. I Växjö har företag på lokal nivå sedan 2008 gemensamt arbetat för att öka intresset för en yrkeskarriär inom teknikindustrin.

Gemensam kraft från näringslivet
GoTech är en förening där 15 företag i Växjöområdet har gått samman och gemensamt arbetar för att stimulera intresset för industritekniska och tekniska utbildningar. GoTech har lagt grund för ett koncept där företag kan engagera sig i skolfrågor och där skolan får en tydlig koppling och ingång till näringslivet. I samarbete med skolor i Växjö driver GoTech frågor om utbildningskvalité, genomför marknadsföringsinsatser och anordnar aktiviteter. Allt ifrån teknikklubb för barn och tjejdagar till sommarjobb och studiebesök för årskurs 8, arrangeras kontinuerligt för att stimulera intresse hos barn och ungdomar.
Vi vill så tidigt som möjligt anlägga ett intresse hos yngre målgrupper. Det fantastiska med teknik är att alla åldrar kan testa och prova och bli fascinerade. Teknik är det mänskligaste som finns och det vill vi visa, säger Martina Batur, projektledare på GoTech.

28 % ökning på teknikprogrammet
Sedan GoTech startade 2008 har industritekniska programmet i Växjö gått från nedläggningshotat till att nu för fjärde året i rad fylla en klass med elever. Teknikprogrammet har ökat sitt elevantal med 28 % från 2012 till 2014.
Detta är vårt kvitto på att GoTechs arbete ska fortsätta och det sporrar oss att nå nya målgrupper. Vi hoppas även att GoTech kan vara en inspirationskälla för andra. Att samlas kring en gemensam fråga och lokalt besluta om vilka insatser man gemensamt kan genomföra ger större påverkanskraft, säger Joanna Kron, verksamhetsansvarig på GoTech.

Teknikens hus – en modern mötesplats
GoTechs primära projekt de kommande åren är att bygga ett skyltfönster för industrin i Växjö.
En modern mötesplats för skola, näringsliv och universitet att sammanstråla i vad gäller teknik och industri. Byggandet av ett Teknikens Hus är i nuläget i startgroparna.
Vår målsättning är att sätta Växjö på kartan genom Teknikens Hus. På GoTech ser vi framför oss en mötesplats där företag, skola och aktiviteter samlas under ett gemensamt teknik-paraply, säger Martina Batur på GoTech.


Kronoberg SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Kronoberg
Starkare teknikintresse bland unga viktigt för Kronoberg

Sveriges största Handelskammare, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, är de sydsvenska företagens samlade röst. En av Handelskammarens främsta uppgifter är att underlätta för företagande i hela södra Sverige ...

Back to top