Sweco ska bli bäst på elkraft

Sweco medverkar i projekt som ofta får en mycket stor inverkan på människor och miljö. Eftersom det i många fall handlar om riktigt stora samhällsprojekt inom exempelvis infrastruktur, anläggning, energisystem och elkraft blir hållbarhetsprägeln allt viktigare – och här är Sweco en av marknadens mest heltäckande teknikkonsulter med kompetens inom det mesta som rör en hållbar samhällsutveckling.

Swecos elkraftsatsning, som Växjökontoret är en betydande del av, består i att bli duktiga på den tvärprocess som innefattar kunskap om systemuppbyggnad av elkraftsystemet i kraftförsörjningsanläggningar. Denna kunskap kan sedan användas brett i allt från att vara stöd åt beställaren i dennes beställarroll till att tillsammans med entreprenörer bygga och ta i drift anläggningar.
– Vår främsta styrka är vår kompetens i kombination med förmågan att driva multidisciplinära projekt. Vi tar med fördel helhetsåtaganden och letar hela tiden efter olika typer av paketeringar, säger Torbjörn Andersson, gruppchef i Växjö och ansvarig för Swecos elkraftsatsning i regionen.

Kraftvärme i Kronoberg
Nya kraftvärmeverket Sandvik 3 är en viktig del av Växjös framtida produktion av fjärrvärme och el. Sweco är ansvariga för systemuppbyggnaden kring elkraftförsörjningen och har medverkat under hela byggprocessen – från upphandling av leverantörer och utrustning, systemkonstruktion till bygg- och montageledning samt idrifttagningsledning för elkraftanläggningen.

Ökad driftsäkerhet i elkraftnätet
Sweco har ett omfattande uppdrag i Barkeryd, strax norr om Nässjö. Uppdraget är en del av Svenska Kraftnäts satsning på en likströmsöverföring, Sydvästlänken, mellan Barkeryd i Småland och Hurva i Skåne.
Första steget innebar ett omfattande konstruktions- och provningsuppdrag vid byggandet av en 400 kV-transformatorstation där Sweco hade ett övergripande funktionsansvar för styrning och övervakning av den nya anläggningen.
Ett andra steg, som nu pågår, består i att prova likströmsanläggningen (HVDC) tillsammans med entreprenören Alstom. Anläggningen kommer att tas i drift under 2016.

Utvecklar Trafikverkets regelverk
Sweco har även fått i uppdrag från Trafikverket att genomlysa och anpassa deras regelverk för kraftförsörjningsanläggningar, detta för att passa in i deras nya roll som renodlad beställare. För detta krävs gedigen kunskap om Trafikverkets anläggningskrav och arbetssätt.

Söker morgondagens elkraftsingenjörer
Eftersom Sweco arbetar med stora projekt så finns goda möjligheter för nyutexaminerade ingenjörer.
– Vi erbjuder en bra väg in i branschen och det är också en del av vår hållbarhetsfilosofi där vi bidrar till social hållbarhet med spännande utvecklingsmöjligheter för morgondagens elkraftsingenjörer, säger Torbjörn Andersson som avslutning.


Kronoberg SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Kronoberg
Starkare teknikintresse bland unga viktigt för Kronoberg

Sveriges största Handelskammare, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, är de sydsvenska företagens samlade röst. En av Handelskammarens främsta uppgifter är att underlätta för företagande i hela södra Sverige ...

Back to top