Ljungbys låga energipriser kan motivera nyetableringar

Ljungby Energi har under många år stuckit ut ur mängden som en mycket konkurrenskraftig leverantör av både el och fjärrvärme. I den årliga Nils Holgersson-undersökningen, där ett antal aktörer i samspel jämför priser för samhällstjänster som värme, energi, elnät och vatten, imponerar Ljungby gång på gång med några av landets lägsta priser.

Ljungby Energi hamnar återigen bland landets fem mest konkurrenskraftiga leverantörer av fjärrvärme, om priset får avgöra. För elnät kammar man hem en sjundeplats. Det borde vara ett mycket bra argument för att få fler företag att intressera sig för Ljungby som etableringsort – speciellt om det rör sig om energikrävande verksamheter.
– Trots att Ljungby Energi har haft mycket konkurrenskraftiga priser för både el och fjärrvärme under minst tio år så är det fortfarande relativt få som känner till det. Det ska vi ändra på med strategisk marknadsföring för att få fler att inse vilka möjligheter som finns i vår kommun, säger Hasse Bremer, företagslots i Ljungby.

Allt fler upptäcker Ljungby
Företagen i Ljungby kan vittna om vilka fantastiska möjligheter som finns, och inte minst om vilken service man som företagare kan vänta sig av kommunen. Enligt Strandmöllens vd Anders Granlund är Ljungby Sveriges nya huvudstad, i alla fall när det gäller förutsättningar för att driva och utveckla industriell verksamhet av hög teknisk nivå.
Andra företag har också upptäckt Ljungbys fördelar som mindre men ytterst expansiv etableringsort, bland annat CDON som bygger sitt skandinaviska lager utmed E4:an i Ljungby kommun. Även Biltema är sedan drygt ett år etablerade i ett nytt handelsområde söder om Ljungby tätort.
– Tillsammans med kommunens näringslivsservice har vi utvecklat en etableringsplan i sex steg som gör det ännu enklare för företag att etablera sig i Ljungby. För nyetablerade företag erbjuder vi dessutom alltid ett bättre energipris trots att vi redan kan garantera bland landets lägsta priser, berättar Bo Schönbeck, vd för Ljungby Energi.
Samarbetet ska stärka hela kommunen som attraktiv företagarkommun i hjärtat av Småland.

Ensam är inte stark
Ljungby Energi kommer i tät samverkan med kommunen att fortsätta sin stora kampanj under hela 2015 för att locka ännu fler potentiella nyetableringar.
– Ensam är inte stark i alla lägen. Vi har verkligen lyckats i vår kommun – tillsammans. För att kommunen ska vara en bra samarbetspartner för näringslivet är det viktigt att vi kan hålla vad vi lovar och agera snabbt. Det bevisar vi gång på gång, säger Hasse Bremer.
Ljungby har klarat sig bättre än många andra industrikommuner under krisen och har idag lika många sysselsatta inom industrisektorn som innan krisen slog till 2008. Det beror till stor del på kommunens engagemang i företagsfrågor, samt även på förmågan att snabbt ställa om och utbilda ny kompetens. Och mycket har nog med det fördelaktiga energipriset att göra, menar Bo Schönbeck.
– Vi har cirka 290 konkurrenter i Sverige, det vill säga resten av de svenska kommunerna som precis som Ljungby söker utveckla sitt näringsliv med fler etableringar. Om vi ska vara fortsatt konkurrenskraftiga måste vi lyfta våra unika värden och då är det låga energipriset definitivt en av våra klarast lysande stjärnor, säger Hasse Bremer och Bo Schönbeck avslutningsvis.


Kronoberg SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Kronoberg
Starkare teknikintresse bland unga viktigt för Kronoberg

Sveriges största Handelskammare, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, är de sydsvenska företagens samlade röst. En av Handelskammarens främsta uppgifter är att underlätta för företagande i hela södra Sverige ...

Back to top