Framtidens hållbara energisystem förutsätter omställning redan idag

Förnybara energikällor måste ersätta de fossila så långt som möjligt om det ska finnas något värdefullt att lämna över till nästa generation. Om världen fortsätter att konsumera och tära på naturens resurser i samma takt som idag så kommer naturen att haverera, och det kan ske fortare än väntat.

Klimatförändringar är bara början på alla problem som skapas ur överkonsumtion av naturens resurser. Men om vi istället kan ta vara på nya idéer för hållbart byggande med förnybara material, nya drivmedel och förnybara energikällor så kan vi så småningom vända trenden. Det är forskare vid Linnéuniversitetet övertygade om efter flera framgångsrika resultat relaterade till framtidens bygg- och energisystem.

Allt för att spara naturens resurser
Vid Institutionen för byggd miljö och energiteknik studeras nya energilösningar med mindre klimatpåverkan samt nya möjligheter att skapa en hållbar byggd miljö. Det är mycket breda områden som rymmer många subkategorier, men den gemensamma nämnaren är att bidra till ett mer hållbart samhälle med smarta lösningar som sparar på naturens resurser.
– Ett intressant område som vi bedriver både forskning och utbildning inom är omvandling av biomassa till förnybar energi. Inom många sektorer ligger Sverige redan långt framme med ökad användning av förnybara energikällor men den största utmaningen ligger fortfarande framför oss, berättar professor Michael Strand.
Hela transportsektorn måste ställa om och det är nog här det största utvecklingsarbetet måste göras. Bland framtidens drivmedel kan biogas vara ett av de främsta alternativen och inom området pågår flera spännande projekt vid Linnéuniversitetet. Som exempel bedriver forskare vid Institutionen för byggd miljö och energiteknik studier i att använda vass, alger och musslor för att utvinna metan som därefter uppgraderas till bilbränsle.

Kan Sverige uppnå obefintlig CO2-belastning?
Bioenergispåret etablerades vid Linnéuniversitetet redan på 90-talet av bland andra professor Björn Zethraeus. Forskningen har utvecklats kontinuerligt som resurs för näringslivet som allt oftare vänder sig till universitetet med aktuella frågeställningar.
– Vi arbetar med processer, inte produkter. Det handlar uteslutande om storskaliga processer som exempelvis att tillverka fordonsbränsle av skogsbiomassa. Den här typen av forskning har vi haft i ett antal år nu. Det senaste tillskottet är inom området hållbar byggd miljö, där vi studerar och jämför energisystem i fastigheter och hur energi ska användas på ett mer hållbart sätt, förklarar Björn.
– I EU ska CO2-belastningen minska med 80 procent till 2050. Målet för Sverige är att ha en obefintlig CO2-belastning, det vill säga ett samhälle i balans. Om vi ska kunna uppnå målet krävs en stor omställning både inom industrin och transportsektorn, inom fastighetsbranschen samt i våra dagliga liv, kommenterar Jörgen Forss, prefekt vid institutionen.

När oljan är nummer 3, 4, 5 ...
Björn, Michael och Jörgen anser att vi befinner oss långt framme i Sverige när det gäller utveckling av framtidens hållbara energisystem men att implementeringen kommer att ta olika lång tid inom olika branscher.
– En stor del av dagens industriproduktion skulle kunna ställa om ganska fort. Men med exempelvis flygbränsle är det helt andra förutsättningar. Skogen är redan Sveriges viktigaste energikälla med olja som nummer två. När de fossila, kolet, oljan och annat, är på sista plats så har vi nått våra mål, sammanfattar Björn Zethraeus som avslutning.


Kronoberg SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Kronoberg
Starkare teknikintresse bland unga viktigt för Kronoberg

Sveriges största Handelskammare, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, är de sydsvenska företagens samlade röst. En av Handelskammarens främsta uppgifter är att underlätta för företagande i hela södra Sverige ...

Back to top