Växjö i fokus för växande skattetjänster

Växjö har under de senaste åren utvecklats till centralort för kvalificerad skatterådgivning inom Deloitte i sydöstra Sverige. Dessutom har hela verksamheten, som täcker alla nyckelkompetenser i Deloittes helhetserbjudande, flyttat till nya och mer moderna lokaler på Kungsgatan i centrala Växjö.

En av världens största konsult- och revisionsbyråer Deloitte fortsätter att expandera i Växjö och står väl rustade för att möta kraven i en ytterst expansiv region.
– Kronoberg kallas ofta för Sveriges fjärde tillväxtregion, innovationstakten anses vara hög och det startas många nya företag i regionen. Det ställer givetvis höga krav på oss som levererar tjänster inom redovisning, revision och finansiell rådgivning. För att möta kraven har vi utökat vår skatterådgivning och idag kan vi erbjuda i princip allt ett tillväxtföretag i regionen kan tänkas behöva, förklarar skattejurist Sven Johannesson.

Skattelösningar för alla
Skattekonsulterna i Växjö har ett stort upptagningsområde som sträcker sig över Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Blekinge och Östergötland. Kontoret i Växjö täcker dessutom samtliga för Deloitte förekommande områden, även om speciellt fokus finns på revision, skatt, finansiell rådgivning och redovisning.
– Man kan säga att vi arbetar i minikluster där vi har en god sammanhållning och verkar nära de lokala kontoren i hela upptagningsområdet, det vill säga de fem länen vi ansvarar för från Växjökontoret när det gäller just skattefrågor. Vi arbetar med allt ifrån att bygga upp hållbara strukturer för lokala företag till avancerade skattefrågor för multinationella verksamheter, fortsätter Sven Johannesson.
Deloitte erbjuder individuellt anpassade skattelösningar för alla kunder oavsett storlek. Verksamheten kantas dessutom av flera utmärkelser som förstärker kvalitetsprägeln i erbjudandet, Deloitte utnämndes senast till Sveriges ledande skatterådgivare 2014 av International Tax Review som exempel.

Värdeskapande tjänster
Tack vare ett expansivt internationellt nätverk kan Deloitte följa kunderna ut i världen.
– Vår styrka ligger i att kunna erbjuda värdeskapande tjänster för alla aktörer oavsett verksamhet, säger Håkan Davidsson, auktoriserad revisor och kontorschef i Växjö.
Det handlar om att alltid se möjligheter och skapa tillväxt. Deloitte skapar lönsamhet genom att arbeta proaktivt tillsammans med kunden, bland annat genom att säkerställa full överblick över det ekonomiska läget och därmed även bättre underlag för kundens beslutsprocess.
– Vi har sett en mycket positiv utveckling här i Växjö med hög inflyttning och ett stort antal nya företag. Vi samarbetar bland annat med Almi och Nyföretagarcentrum, samt är med och utbildar för framtidens hållbara företag, berättar Håkan Davidsson vidare.

Samverkar för framgång
Att skapa tillväxt handlar inte enbart om att bli större, utan att kunna serva kunden på bästa sätt. Ett nyckelord för framgång är samverkan.
Deloitte har 13 kontor i de fem länen som tillsammans utgör region Sydost, där det senaste tillskottet är Ljungby. Samtliga servas av Växjökontoret när det gäller skatterådgivning, vilket understryker Växjös roll som centralort för skattefrågor.


Kronoberg SNL 2015-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-1

Huvudtema: Kronoberg
Starkare teknikintresse bland unga viktigt för Kronoberg

Sveriges största Handelskammare, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, är de sydsvenska företagens samlade röst. En av Handelskammarens främsta uppgifter är att underlätta för företagande i hela södra Sverige ...

Back to top