Kaba tar säkra och användarvänliga låssystem till nästa nivå

Ett unikt och säkert låssystem som varken kräver koder, nycklar eller passerkort, som automatiskt släpper in behöriga och håller dörren låst för övriga. Det låter nästan för bra för att vara sant, men säkerhetsföretaget Kaba har framgångsrikt lyckats utveckla ett tekniskt avancerat system som slår hål på flera myter om lås och passersystem.

Kaba TouchGo är lite av en världsnyhet. Det unika låssystemet låser upp dörren automatiskt endast genom att handtaget berörs av dem som har rätt behörighet, och dörren förblir säkert låst för alla som saknar behörighet. Det är ett mycket säkert och användarvänligt system, som lämpar sig speciellt för kritiska miljöer med mycket höga säkerhetskrav.

TouchGo visar goda resultat i vårdmiljö
Systemet har utvecklats av moderbolaget i Schweiz och har i Sverige redan utvärderats i vårdmiljö i samarbete med Hälsoteknikcentrum Halland (HCH). Under 2012 integrerades TouchGo i en vårdmiljö för särskilt boende med goda resultat, studien visar bland annat att systemet bidrog till ökat trygghetsskapande, minskade avvikelser samt inte minst stora tidsvinster för personalen.
Som resultat finns TouchGo idag installerat i ett antal vårdmiljöer över hela Sverige, bland annat på Kollagården i Kungsbacka. Av personalen på Kollagården, som är ett demensboende, har flertalet varit direkt involverade i systemutvärderingen.
Dessutom har HCH och Kaba sammanställt resultat och feedback från andra vårdmiljöer där TouchGo demonstrerats, bland annat från vårdboenden i Varberg, men även från äldreboenden i bland annat Piteå kommun.

Ett trygghetsskapande system
Genomgående så visar de olika studierna att Kabas system TouchGo kan förknippas med värdeord som förenklande, tidsvinster, minskade avvikelser och trygghetsskapande. Det är viktiga aspekter att beakta inte minst i krävande vårdmiljöer, även om Kabas system kan integreras i de flesta miljöer.
Att Kaba dessutom har över 160 års erfarenhet från utveckling av effektiva och säkra låssystem ökar tilltron till TouchGo. Idag finns systemet installerat över hela landet, bland annat på uppdrag av kommuner som Piteå, Uddevalla, Karlstad och Kungsbacka.
Antalet installerade system ökar och intresset har visat sig stort även utanför Sverige. Kaba har redan börjat expandera med TouchGo i övriga Norden samt norra Europa.


Medicon Valley 2020 SNL 2014-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-4

Huvudtema: Medicon Valley 2020
Time to unite!

It is time to unite political and industrial interests on both sides of the Oresund Bridge and sync the Danish and Swedish agendas.

Back to top