DNB fortsätter att driva strategiska tillväxtfrågor

Den nordiska bank- och försäkringskoncernen DNB visar starkt engagemang på alla nivåer – lokalt såväl som globalt. Att banken var en av de drivande i etableringen av Norsk-Svenska Handelskammaren är bara ett av många exempel på hur DNB anstränger sig lite mer för att skapa långsiktig tillväxt i och omkring regionala nyckelmarknader.

Som en av Nordens ledande aktörer inom bank, finans och försäkring har DNB i flera avseenden starkt inflytande över den nordiska marknadens fortsatta utveckling. Det omfattar inte minst engagemang för regional tillväxt, eftersom ett starkt näringsliv utgör ryggraden för framtidens välfärd både i Norden och i övriga världen.
På den svenska marknaden erbjuder DNB de flesta tjänster och produkter som efterfrågas av medelstora och stora företag samt institutioner. Kunderna är indelade efter branschinriktning för att säkerställa bästa tänkbara service efter just deras behov. DNB vänder sig även via samarbetspartners till privatkunder med tjänster inom kreditkort, billån och fondplacering.

Skapar värde i kundens affärer
Det är dock som affärsbank som DNB utmärker sig med ambitionen att skapa värde i kundens affärer. Banken ska enligt Göteborgsbaserade regionchefen Marie Osberg, som ansvarar för DNBs utveckling i hela Västsverige, fungera som en värdetrappa där rätt kompetens på rätt plats underlättar i kundens beslutsprocesser och därmed skapar större lönsamhet på sikt med större möjligheter att fatta rätt beslut.
– Vi arbetar målmedvetet branschinriktat och har ambitionen att vara specialister inom vissa branschområden där vi genom åren byggt upp en bred kompetens, förklarar Marie Osberg.
Hon nämner förutom traditionell norsk industri som shipping och energi, även andra områden som är kännetecknande för Göteborgsregionen och som är i fokus för banken lokalt, såsom verkstadsindustri och detaljhandel.
Sett ur Göteborgsperspektiv ger DNBs lokala litenhet större flexibilitet på många områden, samtidigt som man kan erbjuda den internationella storbankens hela produktportfölj. Det gör DNB till en lokal spelare med globala muskler.

Driver strategiska tillväxtfrågor
DNB arbetar aktivt för att vara en lokal samarbetspartner. I Göteborgsområdet finns många norsk-svenska företag, och att starta en samverkansplattform för gemensamma utvecklingsfrågor blev därför naturligt. Det är därför inte speciellt förvånande att DNB som norskägd storbank med siktet ställt på gränsoberoende expansion gick in som partner i etableringen av Norsk-Svenska Handelskammaren i Göteborg för några år sedan.
Marie Osberg, som också sitter i styrelsen för Norsk-Svenska Handelskammaren, påpekar att det var ett strategiskt initiativ för att öka samverkan i hela Göteborg – Osloregionen. Resultatet är ökat utbyte och en förhoppningsvis öppnare marknad över gränsen som gynnar tillväxt på båda sidor. Det är något som DNB kan vara stolta över att vara delaktiga i, liksom alla andra strategiska tillväxtfrågor som banken är aktivt involverad i både på hemmaplan och globalt.


Medicon Valley 2020 SNL 2014-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-4

Huvudtema: Medicon Valley 2020
Time to unite!

It is time to unite political and industrial interests on both sides of the Oresund Bridge and sync the Danish and Swedish agendas.

Back to top