Världen enligt Trelleborg Sealing Solutions i Kalmar är en värld av shims

Trelleborg Sealing Solutions i Kalmar, världens största och ledande tillverkare av bromsljudslösningar (så kallade shims), har tagit sig igenom bilbranschens senaste kris. En imponerande bedrift med tanke på USAs och Europas sviktande nybilsförsäljning. Nu väntar en ljus framtid med nya investeringar.

Bromshims utgör mer eller mindre en egen värld av teknisk utveckling med i princip lika många varianter som det finns bilmodeller. Med mycket hög kompetens och precision säkerställer Trelleborg Sealing Solutions optimala bromsljudsreducerandelösningar där rätt shims utvecklas för rätt bil.
– Det finns inga standardlösningar, allt utvecklas i enlighet med kundens krav och önskemål. Vi lägger dessutom oerhört mycket kraft på att optimera våra lösningar rent miljö- och säkerhetsmässigt, säger Stefan Lundström, vd på Trelleborg Sealing Solutions i Kalmar, som efter ett halvt yrkesliv med avgassystem hos den tidigare arbetsgivaren Faurecia numera koncentrerar sig helhjärtat på shims.

250 olika material
Över 250 olika material hanteras i Trelleborgs fabrik i Kalmar. Allt som produceras i Kalmarfabriken testas och godkänns lokalt, men verksamheten har även testcenter i anslutning till andra nyckelmarknader i både Kina och USA. Försäljning sker till kunder i alla länder med betydande bilproduktion.
– Eftersom vi säljer minimalt med shims på den svenska marknaden så är vi i stort sett helt exportinriktade. Allt sedan entreprenören Percy Josefsson grundade verksamheten så har huvudfokus varit att utveckla och tillverka shims, till skillnad från våra främsta konkurrenter som har flera betydande produktkategorier. Vi har kraften och viljan att lägga allt på shims, understryker Stefan Lundström.
Som resultat har Trelleborg lyckats med en snabbare utveckling jämfört med de flesta andra aktörer som verkar inom branschen inom bromsljudsreducering i enlighet med marknadens krav.

Med hjärtat i Kalmar
Trelleborg Sealing Solutions i Kalmar är sedan början av 1990-talet en del av Trelleborgkoncernen, en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar med verksamheter i över 40 länder. Shimsverksamheten i Kalmar har en global marknad men hjärtat finns alltjämt kvar i Kalmar. Här finns dess huvudkontor, den största utvecklingsavdelningen samt flest anställda. Av verksamhetens cirka 240 anställda är upp till 185 verksamma i Kalmar, ett 25-tal finns i Gävle och resterande är utspridda världen över.
– Det är en relativt slimmad organisation med tanke på den investeringstunga verksamheten, påpekar Stefan, som också poängterar att företaget gjort flera av Kalmars största industriella investeringar genom tiderna, efter Volvofabriken.
Det är investeringar som ger resultat. Trelleborg Sealing Solutions shimsverksamhet är idag marknadsledande globalt med cirka 35 procent av världsmarknaden, omfattande originalproduktion och eftermarknad.
Enligt Stefan Lundström är en volymökning att räkna med, men verksamheten måste då parallellt investera i ny teknik som i sin tur kan komma att medföra nyanställningar lokalt i Kalmar.


Kalmar/Öland SNL 2014-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-4

Huvudtema: Kalmar/Öland
Kalmar – Sveriges bästa lantbruksregion?

Kalmar är en av Sveriges främsta lantbruksregioner. Med en bakgrund präglad av flera decenniers tillväxt kan Kalmars företag och entreprenörer som verkar inom eller nära De Gröna näringarna känna tilltro och aktivt satsa på en framtid där hållbarhet är en ren konkurrensfördel.

Back to top