Kalmar Energi presenterar potentiell ögonöppnare

För den som går och funderar på förnybar energi och hur man bäst kan bidra till den hållbara utvecklingen erbjuder Kalmar Energi delägarskap i lokala vindkraftverk. Efter framgångarna med konceptet lanserade det allmännyttiga energibolaget en ny tjänst med samma hållbarhetsprägel, nämligen en bilpool med elbilar.

Man kan fråga sig varför ett lokalt energibolag satsar på att ha en bilpool och därmed skapar ytterligare en verksamhetsgren som kräver underhåll och investeringar. Svaret är lika självklart: för Kalmars bästa. Satsningen kan visa kommuninvånarna fördelen med att bara ha bil när man verkligen behöver – något som kan bli en riktig ögonöppnare för hela regionen.

Nytt koncept för minskat bilåkande
Kommunen, HSB och länsmuseet har ett antal elbilar som är i tjänst under kontorstid. Under kvällar och helger står de emellertid oftast stilla, och är därmed tillgängliga för kommuninvånarnas bruk. Elbilspoolen omfattar idag sju rena elbilar, men antalet kan förhoppningsvis utökas efter utvärdering av projektet.
– I dagsläget har vi redan ett 50-tal medlemmar i elbilspoolen. Vi tror mycket på konceptet och hoppas givetvis på att kunna utveckla det för att skapa ännu bättre alternativ för våra kunder och i förlängningen för alla som bor i vår region, säger Kalmar Energis vd Anna Karlsson.
Det är självklart att ett minskat bilåkande är bra för miljön. Det är en positiv utveckling som Kalmar Energi gärna är med och bidrar till. Elbilspoolen håller dessutom en låg medlemsavgift, det är möjligt tack vare det faktum att man som medlem även delar bilarna med kommunens och länsmuseets anställda.

Fritt fram för fler energiproducenter
All energi som Kalmar Energi levererar är förnybar. På så vis gör man redan miljön en tjänst enbart genom att vara kund hos det lokala energibolaget. Kalmar Energi vill dessutom erbjuda sina kunder lite fler valmöjligheter och därför erbjuds även möjligheten att bli delägare i lokala vindkraftverk.
– Vi vill erbjuda våra kunder olika alternativ. Vi ser nu att allt fler vill bli sina egna energiproducenter och det vill vi gärna ta vara på, även om det vänder på systemet genom att konsumenten kan vara producent och producenten i sin tur konsument när överskottet säljs tillbaka till oss, förklarar Anna Karlsson.
Att som energibolag hitta nya lösningar för att bidra till minskade utsläpp är något som Kalmar Energi tar fasta på. Det finns inte bara en lösning för miljön, utan flera som kan och måste kombineras för att uppnå en hållbar utveckling för kommande generationer.


Kalmar/Öland SNL 2014-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-4

Huvudtema: Kalmar/Öland
Kalmar – Sveriges bästa lantbruksregion?

Kalmar är en av Sveriges främsta lantbruksregioner. Med en bakgrund präglad av flera decenniers tillväxt kan Kalmars företag och entreprenörer som verkar inom eller nära De Gröna näringarna känna tilltro och aktivt satsa på en framtid där hållbarhet är en ren konkurrensfördel.

Back to top