Fler hyresrätter byggs i Nybro

Nybro har de förutsättningar som krävs för att bli en inflyttarkommun. Det är framförallt närheten och den höga tillgängligheten som gör kommunen intressant. Nu när det planeras för nya bostäder mitt i centrum kommer intresset med största sannolikhet att öka ännu mer för den småländska skogskommunen.

Nybro Bostads AB, NBAB, har inga lediga lägenheter. Men däremot en stor ambition om att bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden, och därför storsatsar det allmännyttiga bostadsbolaget nu på att bygga så mycket det bara går. Och det ska vara i attraktiva lägen, annars är det inte intressant.
– Det planeras nu för ett 50-tal nya hyresrätter i centrala Nybro. I en mindre kommun är det ett mycket stort tillskott och en stor investering, kommenterar kommunchef Jan Lagerqvist.

Större projekt på gång
De nya lägenheterna är en del av ett större utvecklingsprojekt i Nybro. På sikt kommer det att bli mer, och då förhoppningsvis i samband med att kommunen knyter nya band med en lokal byggherre som vill vara med och investera i Nybros framtid.
– Vi har mycket färdigplanerad mark att tillgå och en hel del tomtmark kvar i anslutning till centrum. Det banar väg för nya investeringar som bidrar till Nybros utveckling som boendekommun, menar Claes Lewander, tf. vd för NBAB.
NBAB säljer nu cirka tio procent av beståndet till en privat aktör i syfte att involvera en långsiktig samarbetspartner som kan vara med och investera för Nybrobornas bästa.
– Att vi kan knyta långsiktiga kontakter är oerhört viktigt för Nybros framtid. Om kommunen får en ökad investeringsgrad med hjälp av en privat aktör så kommer vi, det vill säga det kommunala bostadsbolaget, att kunna fortsätta investera även i de mindre orterna utanför centrum, fortsätter Claes Lewander.
Glastraditionen lever vidare i Orrefors och Målerås, och den måste stöttas med hjälp av nya bostadsprojekt. Enligt Jan Lagerqvist gäller det framförallt att hitta en balans mellan nyproduktion och bevarande, så att det på sikt ska finnas attraktiva hyresrätter för en bredare målgrupp.

Nybro är nära
Nybro känns väldigt centralt. Föga förvånande, med tanke på att kommunen länge varit ett viktigt logistiknav i sydöstra Sverige. Tätorten känns väldigt nära, inom 500 – 600 meter från torget nås en stor del av Nybros utbud när det gäller aktiviteter, friluftsliv och upplevelser. I närheten finns även ett större naturreservat som lockar tusentals besökare årligen.
– I Nybro har man verkligen nära till allt och det bidrar också till en högre livskvalitet när avstånden kortas. Det ska vi ta vara på i kommande bostadsprojekt, säger Sulev Pull, som är ny vd för NBAB från september.

Sund ekonomi och hållbarhet
Sulev Pull är redo för sin nya roll och kommer till att börja med att fokusera mycket på kundnytta och att anpassa utbudet efter efterfrågan så långt det går.
– Vår uppgift är att se till så att det finns bostäder för alla. Då måste vi bygga mer för att trygga den sociala hållbarheten, men det ska också vara ekonomiskt hållbart. NBAB är ett välskött bolag som firar sitt 70-årsjubileum i år. Under alla år har man fokuserat på att ha en sund ekonomi i företaget, vilket har möjliggjort för de investeringar som vi nu gör, avslutar Sulev Pull.


Kalmar/Öland SNL 2014-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-4

Huvudtema: Kalmar/Öland
Kalmar – Sveriges bästa lantbruksregion?

Kalmar är en av Sveriges främsta lantbruksregioner. Med en bakgrund präglad av flera decenniers tillväxt kan Kalmars företag och entreprenörer som verkar inom eller nära De Gröna näringarna känna tilltro och aktivt satsa på en framtid där hållbarhet är en ren konkurrensfördel.

Back to top