Årets småföretagarbank står stadigt i Kalmar

SEB kammar hem titeln Årets småföretagarbank år efter år. Jonas Sandin, kontorschef i Kalmar och Nybro, menar att det är tack vare bankens lokala engagemang och förmåga att bygga långsiktiga relationer som man lyckas. En av bankens grundläggande funktioner är att stötta utvecklingen i närregionen, något som SEB exemplifierar mycket bra i Kalmar län.

SEB är involverade i regionens utveckling genom att stötta företagande på alla nivåer, från UF-företag till nyetableringar.
Som partners till Nyföretagarcentrum, Connect Sydost och Almi företagspartner bidrar SEB både med kapital och kunskap för uppstart av nya företag. Banken har även utvecklat en startbox för företagande till förmån för innovatörer som vill utveckla sina idéer inom Drivhuset på Linnéuniversitetet. Via Kalmar Science Park är SEB dessutom involverade i vidareutveckling av teknologiavknoppningar från universitetet.
– Att vi är med och stöttar företagandet i regionen är egentligen en självklarhet, tycker Jonas Sandin. Vi tycker även att det är viktigt med uppmuntring, därför vill vi på SEB visa uppskattning i form av olika priser som delas ut till företagen här i regionen. Ett exempel är Årets Nybyggare, som vi delar ut tillsammans med Almi.

Värdet i det personliga mötet
För SEB är varje kund en VIP-kund. När kunden lyckas skapa tillväxt i sitt företag, så betyder det också tillväxt för SEB.
Med långsiktiga relationer, baserade på kompetens och ett heltäckande tjänsteutbud som stämmer väl överens med kundernas behov, bidrar SEB till en fortsatt tillväxt i hela upptagningsområdet som är södra Kalmar. Inte minst bland småföretagen, där den personliga prägeln väger tungt.
– Vi vet att kunderna framförallt värdesätter det personliga mötet, säger Jonas Sandin. Det är något som vi verkligen vill och ska satsa på ännu mer framöver. Banken ska närma sig kunderna på deras villkor, och därför strävar vi efter att lära oss mer om våra kunders verksamheter och om hur deras vardag ser ut.

Skapar lönsamhet
Att all kompetens finns samlad lokalt är också en ren konkurrensfördel, både för SEB och för kunderna i södra Kalmar län.
– Vi söker framförallt skapa lönsamhet i våra kunders verksamhet och kommer med förbättringsförslag som stärker deras affärer. Det gör vi på alla nivåer, för nystartade bolag likväl som väletablerade storföretag, understryker Jonas Sandin.
SEB:s främsta uppgift är att finnas tillgängliga och stötta företagskunderna under förändringar, nysatsningar och tillväxt. I förlängningen medför detta regional tillväxt.


Kalmar/Öland SNL 2014-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-4

Huvudtema: Kalmar/Öland
Kalmar – Sveriges bästa lantbruksregion?

Kalmar är en av Sveriges främsta lantbruksregioner. Med en bakgrund präglad av flera decenniers tillväxt kan Kalmars företag och entreprenörer som verkar inom eller nära De Gröna näringarna känna tilltro och aktivt satsa på en framtid där hållbarhet är en ren konkurrensfördel.

Back to top