Möckelngymnasiet vill stärka industrin

Möckelngymnasiets nya lokaler i Karlskoga är skräddarsydda och anpassade efter modern skolverksamhet med höga krav på hållbarhet, tillgänglighet och flexibilitet. Lokalerna kan anpassas efter behov och förändring, växande elevantal och nya lärprocesser. Att satsa på skolan är en viktig och naturlig del av Karlskoga kommuns strategi för ökad attraktionskraft.

Tillsammans erbjuder Möckelngymnasiets enheter i Degerfors och Karlskoga nästan alla nationella program (i skrivande stund 15 av 18), gymnasiesärskola samt introduktionsprogrammet. Den största enheten finns i Karlskoga, och här är man sedan hösten 2013 verksam i nya och ombyggda lokaler som i mångt och mycket lyfter skolan till en ny nivå.

Utbildar för jobb
Möckelngymnasiet kännetecknas av samma bredd och mångfald som speglar kommunerna Degerfors och Karlskoga i övrigt.
– Vi ska utbilda för ökad sysselsättning och då måste vi kunna erbjuda utbildningar som svarar på näringslivets behov. Samtidigt ska det vara utbildningar som våra ungdomar vill gå. Idag står vi väl rustade med en av länets mest heltäckande gymnasieskolor både teoretiskt och praktiskt, berättar Leena Jonsson Arndt, rektor på Möckelngymnasiet.
Möckelngymnasiet har dessutom både idrottsprofil och collegestatus. I samarbete med Degerfors IF och BIK Karlskoga erbjuds speciella idrottsprofiler mot fotboll respektive ishockey. Skolan är dessutom certifierad som Teknikcollege samt Vård- och omsorgscollege.
– Vi har förmånen att verka i två mindre kommuner. Det gör att vi kan komma mycket närmare näringslivet i vår samverkan, menar Leena.
Ett viktigt steg är utvecklingen av HTEC, Haas Technical Education Center, som är en gemensam samarbetsarena för skolan och näringslivet. Inom HTEC diskuteras den senaste tekniken inom CNC och här får näringslivet en unik chans att samverka med både lärare och elever på skolan.

Var finns jobben?
När det gäller teknikutbildningen så har man nationellt marknadsfört programmet väldigt starkt då det finns ett stort behov av såväl högskoleingenjörer såväl som civilingenjörer. Möckelngymnasiets och det lokala näringslivets marknadsföring av programmet har också kommit att positivt påverka söktrycket.
– Den moderna industrin har många attraktiva yrkesroller. I vår region finns en stark koncentration av industritekniska företag som kommer att behöva rekrytera framöver för att möta generationsskiftets utmaningar. Vi ser dock att medvetenheten om vad som efterfrågas måste bli högre bland våra ungdomar generellt, informerar Leena.
Mycket handlar om attityden kring industrin som arbetsplats. Enligt Leena är många ungdomar omedvetna om vilka möjligheter som finns efter en teknikinriktad utbildning, något som man vill ändra på framöver från gymnasieskolans sida.


Örebro SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Örebro
Örebro län blir starkare som ny enad region

Örebro län står inför många nya möjligheter – och utmaningar, i samband med en fortsatt kraftig tillväxt i hela regionen. Tillsammans står Örebro läns landsting och Örebro universitet väl rustade att möta såväl dagens som morgondagens krav på god sjukvård samt forskning och utbildning i världsklass.

Back to top