Masugnen rustar människor för jobb

I Lindesbergs kommun förenas två viktiga utvecklingsuppdrag i samma organisation. Vuxenutbildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder har samlats under Arbetsmarknadsförvaltningen Masugnen, en verksamhet vars insatser ska rusta människor för jobb och samtidigt bidra till en mer effektiv kompetensförsörjning i Lindesberg.

Precis som många andra småstadskommuner står Lindesberg inför utmaningar gällande framtida kompetensförsörjning. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är generellt högre än tillgången, samtidigt som människor behöver jobb. Med hjälp av riktade arbetsmarknadsåtgärder kan Masugnen bygga starkare kompetenskluster som svarar på näringslivets behov och därmed få ut fler människor i arbete.

Kartlägger möjligheter
Inom Vuxenutbildningen finns en mängd verktyg till förfogande för att utföra uppdraget.
– Att vi konkret kopplar arbetsmarknadspolitiken till vuxenutbildningens verksamhet är mig veterligen unikt för Lindesberg. Målet är att öka sysselsättningen och låta människor mötas oavsett bakgrund och kompetensutvecklas tillsammans, säger förvaltningschef Henrik Arenvang.
Inom Masugnen finns allt från grundläggande gymnasieutbildning till kurser och program på högskolenivå. Samtidigt ser man till det näringslivspolitiska där ambitionen är att bidra med kompetens som stärker det lokala näringslivet.
– För att våra insatser ska generera tillväxt och utveckling krävs engagemang från näringslivet. Det har vi bland annat genom kompetensrådet där representanter från det privata näringslivet möter oss som är verksamma inom det offentliga. Vi kartlägger möjligheter till förmån för arbetssökande, samhället och inte minst näringslivet, förklarar Henrik Arenvang.

Yrkesvux och YH stärker
Yrkesvux är en åtgärd som behövs ur arbetsmarknadssynpunkt. Finansieringstiden är snart slut, och ännu är inget beslutat om vad som kommer att hända med Yrkesvux. Enligt Henrik Arenvang är det bästa med Yrkesvux att individen aktivt söker utbildningen i konkurrens. Det ökar möjligheterna och drivkraften för att välja rätt inriktning och fullfölja utbildningen.
Det finns även stora utvecklingsmöjligheter med YH-utbildningar. Masugnens tandsköterskeutbildning är som exempel en av de mest sökta med över 300 ansökningar till 20 platser. Alla som går utbildningen och får godkända betyg får garanterat arbete eftersom det är ett av regionens största bristyrken.

Arbetsmarknadspolitik + kompetensutveckling
Lindesbergs kommun har tillsammans med Masugnen startat projektet Kom i jobb, där kommunen anställer ett antal individer som uppbär försörjningsstöd. Istället för bidrag utbetalas lön för ett antal resursjobb som dessutom för individen närmare arbetsmarknaden. Projektet har beviljats fem miljoner kronor under 2014 och ytterligare fem miljoner under 2015 och är ytterligare ett konkret exempel på hur det arbetsmarknadspolitiska förenas med kompetensutveckling i Lindesberg.
En annan uppmärksammad insats är införandet av arbetsmarknadskunskap i grundskolan. Det är en åtgärd som präglar hela Örebro län och som ska leda till att ungdomar väljer utbildningar som leder till jobb.


Örebro SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Örebro
Örebro län blir starkare som ny enad region

Örebro län står inför många nya möjligheter – och utmaningar, i samband med en fortsatt kraftig tillväxt i hela regionen. Tillsammans står Örebro läns landsting och Örebro universitet väl rustade att möta såväl dagens som morgondagens krav på god sjukvård samt forskning och utbildning i världsklass.

Back to top