Lindeskolan – en skola med många möjligheter

Lindeskolan i Lindesberg erbjuder elever ett varierat och brett utbud av både högskoleförberedande och yrkesförberedande program.
Här har eleverna många möjligheter och en stor valfrihet.

Lindeskolan slog upp portarna 1965 och firar således 50-årsjubileum nästa år. Skolan har idag cirka 900 elever.
– Vår styrka är att vi har en blandning av både yrkesförberedande och studieförberedande program. Det program som tilldrar sig störst intresse nu är ekonomiprogrammet, men vi har även stort drag kring Bygg och Fordon. NA-programmet går också bra för dagen, säger Leif Lindström, gymnasiechef på Lindeskolan.
Totalt finns det 14 nationella program på skolan.
Lindeskolan är en öppen skola med många omvärldskontakter, inte minst genom att många elever gör praktik på företag. Skolan har också en lång tradition av internationellt utbyte.

Kombinera studier med idrott
På Lindeskolan finns också ett idrottscollege för dem som vill kombinera idrott och studier. Skolan erbjuder träning i flera specifika idrotter.
– Idrottscollege har funnits i fem-sex år och har blivit en väsentlig del i verksamheten på Lindeskolan. Eleverna kan anmäla sig till vilket program som helst och kombinera studierna med en specialsatsning på sin idrott. Till hösten blir det cirka 150 elever av totalt 900 som är kopplade till idrottscollege, berättar Leif Lindström.
Judo har en särställning på Lindeskolan eftersom den är riksrekryterande. Andra idrotter som erbjuds är handboll, volleyboll, rytmisk gymnastik, fotboll, ishockey och innebandy.
Eleverna ägnar sig åt sina specialidrotter under två pass i veckan – varje tisdag och fredag morgon.

Skola utan gränser
”Skola utan gränser” är ett integrations- och värdegrundsprojekt som startade på Lindeskolan år 2000.
– Det är en satsning som vi har tillsammans med kommunen. Det handlar om att jobba för integration mot antisemitism och andra onda krafter. Alla som är med i projektet erbjuds att åka på studiebesök till koncentrationslägren i Auschwitz vartannat år. För närvarande är drygt 50 ungdomar med i ”Skola utan gränser”, berättar Leif Lindström.
Lindeskolan har en bra mix av elever och en stor andel invandrarungdomar. Cirka 120 elever, som kommit till Sverige på senare tid och bor i migrationsverkets bostäder, går på språkintroduktion.
– Vi vill utveckla Lindeskolan ytterligare och jobbar mycket med att förbättra måluppfyllelsen, det vill säga att eleverna ska få fullständiga slutbetyg och helst bra betyg. Vår vision är att förbättra det pedagogiska innehållet och kunna få mer kvalitet på undervisningen, säger Leif Lindström avslutningsvis.


Örebro SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Örebro
Örebro län blir starkare som ny enad region

Örebro län står inför många nya möjligheter – och utmaningar, i samband med en fortsatt kraftig tillväxt i hela regionen. Tillsammans står Örebro läns landsting och Örebro universitet väl rustade att möta såväl dagens som morgondagens krav på god sjukvård samt forskning och utbildning i världsklass.

Back to top