Aktiv fritid förenas med social hållbarhet

Lindesberg är en liten men i allra högsta grad livfull kommun i hjärtat av Bergslagen. Med ett rikt kultur- och föreningsliv erbjuder Lindesberg möjligheter för en aktiv och meningsfull fritid för alla oavsett intressen. Äventyrsbadet Energikällan och Lindesberg Arena bjuder på spännande aktiviteter och evenemang året om.

Energikällan är ett mindre men välutrustat familje- och äventyrsbad i centrala Lindesberg. Badet gästas inte bara av Lindesbergsbor, besökare från hela regionen reser gärna till staden för att få uppleva den unika stämning som präglar Energikällan. Här finns nämligen något för alla, oavsett ålder och intressen, med fri badtid i en varm tropisk miljö.
– Vi brukar säga att Energikällan är ett typiskt familjebad med bra överblick. Det underlättar inte minst för familjer med mindre barn, och möjliggör för alla att njuta av en stunds avkoppling här hos oss, säger Åsa Jönsson-Carlsson, som är vd på Energikällan Linde AB, det kommunala bolaget som driver och vidareutvecklar badhuset.

Kan överträffa besöksrekord från 2012
Badet öppnade 1989 och har renoverats i etapper sedan dess. Sedan 2010, samma år som Lindesberg Arena invigdes, har ett stort renoveringsarbete pågått för att förbättra miljön i badhuset. Det är en kraftfull investering som dessutom inte syns i inträdesavgiften, som fortsätter att vara blygsam liksom priserna i badets café.
För två år sedan hade Energikällan besöksrekord med nästan 115 000 badgäster år 2012. Besöksantalet var något mindre i fjol men det har med stor sannolikhet sin naturliga förklaring i att vi i Sverige hade en av våra finaste somrar på många år förra året.
– Vi tror på en fortsatt tillväxt med fler besökare i år, inte minst tack vare de stora satsningar som görs för att förbättra tillgängligheten för en större och bredare målgrupp, kommenterar Åsa Jönsson-Carlsson.

Regionens mittpunkt
På gångavstånd från Energikällan ligger Lindesberg Arena, en av regionens mittpunkter för idrotts-, kultur- och musikevenemang. Båda drivs i kommunal regi med gemensam personal vilket ger en ökad motivation med ett spännande och varierande arbete.
– Vi har en fantastiskt mångsidig verksamhet som bidrar till den sociala hållbarheten såväl lokalt som regionalt. Det gäller inte bara för våra anställda som har fina utvecklingsmöjligheter i sitt arbete, utan även för alla som bor och är verksamma i den här regionen. Vi har ett mycket stort upptagningsområde för både badet och arenan, förklarar Åsa Jönsson-Carlsson.

Hållbarhet på flera plan
Lindesberg Arena används av den intilliggande gymnasieskolan som idrottshall till vardags, samt i princip dagligen av någon av Lindesbergs många föreningar. Anläggningen har dessutom restaurang, bowlinghall och konferenshallar till förfogande. Arenan har en maxkapacitet på ungefär 2400 personer, och många större musik- och idrottsevenemang i regionen hålls här. Det bidrar i sin tur till att intresset för Lindesberg växer.
Förutom att bidra till en ökad social hållbarhet är arenan ett tydligt exempel på hur miljömässig hållbarhet prioriteras genom att fastigheten är klassad som Green Building med tuffa krav på energieffektivitet.


Örebro SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Örebro
Örebro län blir starkare som ny enad region

Örebro län står inför många nya möjligheter – och utmaningar, i samband med en fortsatt kraftig tillväxt i hela regionen. Tillsammans står Örebro läns landsting och Örebro universitet väl rustade att möta såväl dagens som morgondagens krav på god sjukvård samt forskning och utbildning i världsklass.

Back to top