Hållbara alternativ lönar sig

Det finns en del samhällskritiska system som alltid måste fungera. Elnät, VA-nät och VVS-installationer är exempel på system som vid haveri kan orsaka mycket stora skador både ekonomiskt och miljömässigt. Med rätt produkter minskar risken för haveri, systemens livslängd förlängs och stora kostnader sparas ur ett längre perspektiv.

Den finska el- och VVS-grossisten Onninen marknadsför och säljer högkvalitativa produkter som kan förlänga de samhällskritiska systemens livslängd. Onninens krav på produkternas robusthet och prestanda överstiger ofta kundernas, varpå man gång på gång överträffar förväntningarna gällande kvalitet och hållbarhet.

Fortfarande familjeägt
Onninen är samtidigt ett mycket expansivt och framåtsträvande företag. Att det stora grossistbolaget efter drygt 100 år fortfarande ägs och drivs av samma familj som en gång grundade ett litet rörläggeri i Åbo vittnar om företagets engagemang för hållbar utveckling och tillväxt.
– Vi står alla inför samma utmaningar, säger logistikdirektör Anette Karhu, som förklarar att oavsett vilken bransch man verkar i så är kraven på resurshushållning och ökad effektivitet skyhöga.

Utmanar marknaden
Anette Karhu påminner oss om en av samhällets viktigaste debatter.
– Jordens resurser håller på att ta slut, det är inget vi kan blunda för utan något som vi måste ta tag i gemensamt och arbeta för att motverka. Inom Onninen gör vi det genom att sprida kunskap och nå ut till våra kunder med budskap om att ett hållbart alternativ lönar sig ur alla perspektiv.
På Onninen försöker man leva som man lär även genom att samordna transporter så långt det går. Marknaden kräver i stor utsträckning leverans enligt principen för just-in-time, som i regel inte gagnar samtransporter. Anette ger sin syn på saken:
– Ett bättre alternativ ur miljösynpunkt är att låta samordna större volymtransporter, men det ställer högre krav på kundernas planering.
Onninen försöker utmana marknaden genom att ständigt utveckla mer effektiva transportlösningar och marknadsföra mer hållbara produkter. Anette understryker att det är här vi kan spara mest resurser, både ekonomiska och miljömässiga, på sikt.

Den stora utmaningen
Onninen fokuserar på ökad service och förbättrad kvalitet och engagerar sig i marknadens krav och behov.
– Vi arbetar för att komma närmare våra kunder. Om vi får ta del av deras planering, exempelvis vid byggnation av nya bostäder, så kan vi leverera exakt det som behövs i rätt tid, men med en smartare logistiklösning som sparar både kostnader och miljö.
Anette Karhu understryker att det handlar om lösningar som är mer hållbara – men som samtidigt inte sänker servicenivån.
– Att leverera bättre kvalitet med högre servicenivå – och att göra det mer hållbart – det är vår stora utmaning för framtiden, säger hon avslutningsvis.


Örebro SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Örebro
Örebro län blir starkare som ny enad region

Örebro län står inför många nya möjligheter – och utmaningar, i samband med en fortsatt kraftig tillväxt i hela regionen. Tillsammans står Örebro läns landsting och Örebro universitet väl rustade att möta såväl dagens som morgondagens krav på god sjukvård samt forskning och utbildning i världsklass.

Back to top