Nya investeringar i Laxå ger framtidstro

Laxå är inte bara känt för sina industriella varumärken som Esab, Stellana, Talent Plastics, Laxå Special Vehicles med flera. Läget vid E 20 mitt emellan Stockholm och Göteborg blir alltmer attraktivt för nya investeringar.

För bara några veckor sedan öppnade Dollarstore och Subway i Laxå. Dollarstore är ett köpcenter på 3.000 kvm med 38 butiker i Sverige. Det mesta kostar 10-30 kronor och konceptet är att sälja kända varumärken till lågt pris.

Båda etableringarna som ligger i extremt bra skyltläge utmed E 20 fick en flygande start. Dollarstore ser redan ut att bli en stark magnet för orten, den stora parkeringen med 120 parkeringsplatser är välfylld mest hela dagarna.

E 20-området är ett attraktivt handelsområde med sitt strategiska läge. Här finns sedan tidigare andra kända varumärken som till exempel Burger King, Time, Colorama, Karl Hedin Bygghandel, OK/Q8, Statoil, Preem, samt Marin & Fritids stora båtförsäljning.

– I dagsläget har vi en planlagd tomt för handel ledig bredvid Dollarstore, men vi förhandlar med Sveaskog om inköp av nya markområden för handel i nära skyltläge intill E 20 genom Laxå, säger kommunens utvecklingschef Mats Fransson.

– Det nya markområdet blir i direkt anslutning väster om Dollarstore. Innan årsskiftet 2014/15 räknar vi med att ha påbörjat detaljplanearbetet för det nya området, tillägger han.

Sedan cirkulationsplatsen färdigställdes underlättar det för alla vägfarande att svänga av till de olika faciliteterna som nu etablerats. Ett stenkast från cirkulationsplatsen vid E 20 ligger Laxå centrum med livsmedelsvaruhus, detaljhandel, bank, apotek, systembolag med mera.

– Vårt mål är att underlätta för trafiken på E 20 att snabbt och enkelt komma in i centrum. Tanken är att det ska bli något av en paradgata, säger kommunstyrelsens ordförande Tommy Holmquist.


Satsning på pendling
Det satsas inte bara på vägfarande till och från olika handelsplatser. Laxå kan också stoltsera med Västra stambanan och ett nytt fint resecentrum som underlättar arbets- och fritidspendling till och från Laxå. Resecentrums stora upprustning stod klar sommaren 2012 och har nu en fräsch väntsal med Café och en bussterminal som gör det enkelt att byta färdsätt.

– Vi har täta tågförbindelser med Örebro, Kumla och Hallsberg men även flera dagliga förbindelser med direkttåg till och från både Stockholm och Göteborg. Vi har också avgångar via Värmlandsbanan mot Karlstad och Oslo, säger Tommy Holmquist.

Trenden har vänt
2013 ökade befolkningen i kommunen för första gången på cirka 30 år, så kommer ske även 2014.

– I slutet av 1970-talet hade vi 9.000 invånare idag är vi runt 5.600. Vi vill att bostadsbyggandet ska komma igång, men det råder ett för stort glapp i pris mellan begagnat och nyproducerat. Det är fortfarande förhållandevis billigt att köpa ett hus i Laxå, säger Tommy Holmquist.

Ett sätt att öka attraktiviteten som slagit väl ut är exploateringen av sjönära tomter.

– Vid sjöarna Unden och Skagen har cirka 30 tomter sålts och 90 procent av dem är nu bebyggda. Detta är något vi vill fortsätta utveckla, avslutar Mats Fransson.


Örebro SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Örebro
Örebro län blir starkare som ny enad region

Örebro län står inför många nya möjligheter – och utmaningar, i samband med en fortsatt kraftig tillväxt i hela regionen. Tillsammans står Örebro läns landsting och Örebro universitet väl rustade att möta såväl dagens som morgondagens krav på god sjukvård samt forskning och utbildning i världsklass.

Back to top