Innovationskraft som märks och känns

Kumla kommun tycks ha en unik förmåga att vända utmaningar till fördelar. Det finns ett mycket känt exempel på det, något som borde vara en ren omöjlighet. Men inte i Kumla. Vi talar förstås om Kvarntorpshögen, en 100 meter hög slagghög som omvandlats till kultur- och upplevelsestråk.

I Kumla får ordet innovationskraft en tydlig innebörd som märks och känns. Inte minst genom alla initiativ som tillsammans lyfter kommunen som besöks- och boendeort. Denna uppfinningsrika kommun fortsätter att expandera både befolkningsmässigt och som besöksmål – nästa stora utmaning blir att tillhandahålla bostäder som matchar efterfrågan.

Besynnerligt besöksmål
Kvarntorpshögen är nog Sveriges mest besynnerliga besöksmål. Under andra världskriget utvanns olja ur det oljeskiffer som fanns i området. Utvinningen visade sig mycket lönsam och snart utvanns stora mängder olja samtidigt som en växande hög av brinnande skifferaska blev kvar.
– Att omvandla en 100 meter hög slagghög till ett attraktivt rekreationsområde är en minst sagt imponerande bedrift, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson.
Idag finns förutom konstutställningen Konst på hög även en 400 steg lång trappa som blivit ett besöksmål i sig genom konceptet Besegra trappan, en utmaning där besökare får springa ett antal varv upp för trappan och ner på andra sidan högen. Vintertid finns även en underhållen skidbacke på området.

Mycket talar för fortsatt utveckling
Det finns mycket som talar för Kumlas fortsatta utveckling, men utan lediga bostäder blir det svårt att öka inflyttningen framöver. Kumla kommun har som mål att det byggs cirka 150 lägenheter och småhus per år, varav ungefär en tredjedel genom det kommunala bostadsbolaget.
Att öka intresset för kommunen handlar dock om betydligt mer än att enbart bygga nytt. Enligt Katarina Hansson är det minst lika viktigt att visa såväl befintliga som nya kommunmedborgare att Kumla kan leverera stort i form av ett rikt föreningsliv med aktiviteter som passar alla.
– Unika upplevelser och besöksmål, till exempel Kvarntorpshögen, är viktiga för Kumlas attraktionskraft. Samtidigt måste vi arbeta med saker som bidrar till att skapa en god livskvalitet i Kumla varje dag, året om. Det gör vi genom att satsa på god service, skola och en aktiv fritid.
Att man aktivt arbetar med de här frågorna visar att Kumla är på väg och att utvecklingen aldrig kommer att stanna upp.


Örebro SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Örebro
Örebro län blir starkare som ny enad region

Örebro län står inför många nya möjligheter – och utmaningar, i samband med en fortsatt kraftig tillväxt i hela regionen. Tillsammans står Örebro läns landsting och Örebro universitet väl rustade att möta såväl dagens som morgondagens krav på god sjukvård samt forskning och utbildning i världsklass.

Back to top