Kraft från Bergslagen i 100 år

Linde energi är det lilla och nära energibolaget med det stora personliga engagemanget.

Allt började i Ringaby i Örebro kommun år 1914 när Lindesbergs elverk byggde sin första kraftstation. Genom åren har verksamheten växt och idag har de runt 40 anställda och har en omsättning på cirka 200 miljoner kronor.

Linde energi är idag ett konkurrenskraftigt energibolag som erbjuder lokalt producerad, förnybar elkraft från Bergslagens vattendrag och prisbelönad miljöriktig fjärrvärme.

Lokalt producerad elkraft
Linde energi har fem kraftstationer där de producerar förnybar miljöriktig elenergi. Dessutom köper de in elkraft från lokala producenter med vatten- och vindkraft i Bergslagen. Dessa småskaliga och sunda lösningar bidrar till att de kan minska inköpen på den nordiska elbörsen.

Miljöcertifierad fjärrvärme minskar utsläppen
Linde energis miljöcertifierade fjärrvärmeverksamhet (ISO14001) har uppmärksammats av bland andra Naturvårdsverket och prisbelönats med Eco Prize 1999. Fjärrvärmen består av närmare 90 procent spillvärme från kartongbruket BillerudKorsnäs, energi som annars skulle gå förlorad. Samarbetet med BillerudKorsnäs har bidragit till att minska utsläppen av koldioxid i atmosfären med drygt 400 000 ton jämfört med om de i stället använt fossila bränslen.

Elnätet – säker distribution av el till alla kunder
Linde energi ansvarar för elnätet i stora delar av Lindesbergs kommun. De har även elnät i delar av Örebro, Nora och Arboga kommun. De underhåller kablar, ställverk och transformatorer samt bygger ut och förstärker elnätet där det behövs. De arbetar hela tiden aktivt med att göra elnätet ännu säkrare. De allra flesta av årets dagar fungerar deras elleveranser helt utan störningar.

Lindesbergs kommun är hemmaplan
Linde energi ägs av kommunen och det är framför allt här de levererar lokalt producerad förnybar el och värme. Men ambitionen är också att locka nya elkunder från grannkommuner och övriga Sverige. Företaget är ett litet konkurrenskraftigt alternativ till de stora energijättarna och de delar gärna med sig av Bergslagens kraft till andra.

Spara energi, miljö – och pengar
Fast, rörligt eller tillsvidarepris – det kan vara svårt att veta vilken avtalsform som ger bästa resultatet för din privatekonomi. Men de största möjligheterna att sänka elkostnaderna har du faktiskt själv, i ditt eget hem. På www.lindeenergi.se finns det samlat många bra tips på hur du kan minska din egen elförbrukning och spara både energi och pengar.


Örebro SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Örebro
Örebro län blir starkare som ny enad region

Örebro län står inför många nya möjligheter – och utmaningar, i samband med en fortsatt kraftig tillväxt i hela regionen. Tillsammans står Örebro läns landsting och Örebro universitet väl rustade att möta såväl dagens som morgondagens krav på god sjukvård samt forskning och utbildning i världsklass.

Back to top