Snabb uppkoppling och trivsamma omgivningar

Degerfors har inte stadens puls att locka med, men kan erbjuda korta beslutsvägar och snabbt bredband för den som väljer att etablera sig här.

I Degerfors jobbar det kommunala fastighetsbolaget Degerforsbyggen nära politikerna och tar aktiv del i stadsplaneringen. Alla parter drar åt samma håll för att skapa attraktiva miljöer för såväl näringsliv som boende och rekreation. Fastighetsbeståndet består av 775 lägenheter och 90 lokaler fördelade på områdena Degerfors, Strömtorp, Svartå och Åtorp. Dessutom finns 24.000 kvm industrilokaler.

Ett stort tillskott för näringslivet är de nya moderna industrilokalerna på sammanlagt 3.900 kvm som nu finns att hyra vid Högbergstorps industriområde. Lokalerna förvaltas av kommunens kommersiella fastighetsbolag Degerfors Industrihus och består av sex industrihallar med tillhörande pausrum och omklädningsrum. Tjugo kontorsrum med hög standard finns också i anslutning till industrihallarna.

– Befintliga hyresgäster i byggnaden är Milab i Degerfors AB, ett måleri som arbetar med industrilackering. Här finns även RN Verkstad, ett legoföretag för skärande bearbetning av främst rostfritt material. I byggnaden finns även Degerfors Cutting AB som arbetar med abrasiv vattenskärning, Illumini som säljer induktions- och ledbelysning, samt nystartade Innovation Lift Scandinavia som tillverkar plattformshissar, berättar Kjell Hultgren, vd för Degerforsbyggen AB och Degerfors Industrihus AB.

Just nu pågår ombyggnad för en ny hyresgäst, Degeref AB som tillverkar eldfast material till stålindustrin och som skall flytta in till sommaren.

För investeringar i Degerfors kommun finns goda möjligheter att erhålla statligt investeringsstöd för både byggnader, maskiner och utrustning.

Nya läktare på Stora Valla
– För många är Degerfors synonymt med fotboll. Vi har nyligen avslutat en större om- och tillbyggnad av den gamla klassiska träläktaren vid Stora Valla. Det har vi gjort för att möta de nya arenakraven för att få elitlicens för fotboll i Superettan och som gäller från 2014, berättar Kjell Hultgren.

Ambitionen har varit att behålla så mycket som möjligt av den gamla karaktären men ändå helt anpassad till dagens krav vad gäller tillgänglighet, brandsäkerhet, luftkvalitet, elsäkerhet med mera.

I slutet av april beslutade kommunen även att det ska byggas en ny brandstation, så det är mycket som händer inom kommunen. Under våren kommer Degerforsbyggen även att färdigställa ett nytt gruppboende med sex lägenheter, vilket är mycket efterlängtat av alla de som köat för en plats.

Supersnabbt stadsnät
– Degerfors har varit en avfolkningskommun under flera år men det har nu planat ut och under 2013 ökade invånarantalet något och trenden för 2014 är också positiv säger Kjell Hultgren.

Ett konkurrensmedel man använder sig av, förutom de natursköna omgivningarna, är snabbt bredband. I Degerfors erbjuder stadsnätet uppkopplingshastigheter på 1Gbit/sekund, vilket är ovanligt snabbt.

– Det är något vi kan konkurrera med. Vi är även flexibla när det gäller att iordningställa lägenheterna för blivande hyresgäster och anstränger oss lite extra för att de ska bli nöjda. Dessutom får hyresgästerna bra boendemiljö och bra kommunikationer.

Effektivare energianvändning
För att hålla nere kostnaderna och energianvändningen jobbar Degerforsbyggen mycket med olika energisparprogram. Tvättmaskiner och torktumlare har till exempel bytts ut mot mer energisnåla modeller. Närvarostyrning av belysning och nya ventilationsanläggningar med återvinning av luften är andra exempel på effektiviseringar som gjorts under senare år.

– Vi vill förstås göra mer, men det är en resursfråga. Det kostar pengar att spara pengar. Vi tar små steg åt rätt håll och sätter upp nya mål hela tiden, säger Kjell Hultgren avslutningsvis.


Örebro SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Örebro
Örebro län blir starkare som ny enad region

Örebro län står inför många nya möjligheter – och utmaningar, i samband med en fortsatt kraftig tillväxt i hela regionen. Tillsammans står Örebro läns landsting och Örebro universitet väl rustade att möta såväl dagens som morgondagens krav på god sjukvård samt forskning och utbildning i världsklass.

Back to top