Vi tror på Bergslagen

Bergslagens Sparbank är en lokalt förankrad bank som värnar om framtiden i det egna verksamhetsområdet.
– Vi satsar på våra lokala kontor för att vara tillgängliga och nära våra kunder. På flera av orterna är vi den enda banken, säger Cecilia Jeffner, vice vd på Bergslagens Sparbank.

Bergslagens Sparbank vänder sig mot såväl företag som privatpersoner. Den starka lokala förankringen i Bergslagen och ett ytterst decentraliserat arbetssätt gör att banken kan ta snabba beslut och ge företagare klara besked. Bergslagens Sparbank har företagsrådgivare på alla sina kontor som har god kännedom om marknaden i Bergslagen och som har mandat att fatta egna beslut i affärsfrågor.
En fungerande bank är viktigt för att marknaden ska vara välmående. Med både lokala kontor och modern teknik är banken i princip tillgänglig för kunderna dygnet runt.
Målet för banken är att vara Bergslagens bästa företagsbank.
– Vi har också en egen Private Banking-avdelning för kunder som har större placeringsbehov och behöver extra hjälp med placerings- och försäkringsfrågor, säger Cecilia Jeffner.

Ett starkt samhällsengagemang
Bergslagens Sparbank har anor ända från 1800-talet. Redan då, när banker främst betjänade de bemedlade i samhället, värnade Bergslagens Sparbank om sparsamhet och sund ekonomi för alla.
Nu har banken tagit samhällsansvaret ett steg längre. Utöver att varje individ och företag ska ha möjlighet att växa och må bra vill banken bidra till den lokala samhällsutvecklingen i hela Bergslagen.
Bergslagens Sparbank skiljer sig från andra banker i och med att man har en stiftelse som ägare. Affärsidén hos Sparbanksstiftelsen Bergslagen är att ge tillbaka hela aktieutdelningen till Bergslagen.
– Bankens vinster går till ägaren, som i sin tur delar ut pengar i form av bidrag till bygden. Det kan till exempel vara till idrott, kultur, arbetsmarknads- och näringslivssatsningar, forskning och utbildning. I och med detta är varje kund med och bidrar till utvecklingen av Bergslagen. Vi brukar säga: ”Tillsammans berikar vi Bergslagen”, säger Cecilia Jeffner.

Drömjobbet
Banken bidrar även till samhället genom en mängd engagemang, sponsringar och projekt. Ett exempel på bankens starka samhällsengagemang är projektet Drömjobbet, som vänder sig mot arbetslösa ungdomar i Bergslagen. Visionen är att unga ska inse sin egen förmåga och samtidigt se sin framtid i Bergslagen.
– Vi anställer ett antal ungdomar som vill lära sig entreprenörskap och driva egen verksamhet efter egna idéer. De får utbildningar, lön och stöttning av våra företagsrådgivare för att komma igång, berättar Cecilia Jeffner.

God utveckling
Utvecklingen har varit god för Bergslagens Sparbank de senaste åren.
– Vi har ökat vårt resultat år från år de senaste fem åren och därmed kunnat ge tillbaks än mer till Bergslagen. Vi har också satsat rejält på utbildning av vår personal för att öka vårt affärsmannaskap gentemot våra kunder. Det viktigaste för oss är att våra kunder är nöjda, säger Cecilia Jeffner och fortsätter:
– Vi kommer att fortsätta utveckla oss för att få en levande bygd och ett levande näringsliv. Vi tror på Bergslagen. Vi har till och med öppnat ett nytt kontor, vilket inte hör till vanligheterna. Så mycket tror vi på Bergslagen. För vi märker att en bank som kliver in och tar ansvar för orten får ett får ett oerhört positivt lokalt gensvar från såväl gamla som nya kunder.


Örebro SNL 2014-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-3

Huvudtema: Örebro
Örebro län blir starkare som ny enad region

Örebro län står inför många nya möjligheter – och utmaningar, i samband med en fortsatt kraftig tillväxt i hela regionen. Tillsammans står Örebro läns landsting och Örebro universitet väl rustade att möta såväl dagens som morgondagens krav på god sjukvård samt forskning och utbildning i världsklass.

Back to top