Eskilstunaborna minns en barndom kopplad till Parken Zoo

Parken Zoo i Eskilstuna är ett av Mälardalens främsta besöksmål. Genom att kombinera en välskött djurpark med både nöjesfält och camping har Eskilstuna kommun, som äger Parken Zoo, skapat en mycket attraktiv och mångsidig upplevelsepark med aktiviteter som passar alla målgrupper. Parken Zoo är dessutom globalt sett en viktig aktör som hjälper till att bevara utrotningshotade djurarter från alla världsdelar.

Parken Zoo grundades av arbetarrörelsen som Folkets park i Eskilstuna redan 1898. Fram till 1950-talet var parken uppbyggd av grönområden och blomster, det fanns från början inga planer på att det skulle vara en djurpark. I samband med att det första djuret anlände, tog kommunen dock ett stort steg mot parkens fortsatta utveckling. Drygt 60 år senare är Parken Zoo en lummig oas och fristad för drygt ett hundratal olika djurarter, varav mer än hälften klassas som utrotningshotade.

Mer än en upplevelsepark
Mitt i centrala Eskilstuna breder Parken Zoo ut sig med kompletterande attraktioner i form av både nöjespark och bad. Dessutom finns Parken Zoo camping och stugby inom gångavstånd. Läget mitt i staden möjliggör en god tillgänglighet med möjlighet att kombinera olika aktiviteter som man själv vill. Ett stenkast från parken finns hela stadens utbud med hotell, restauranger och köpcenter. Det borgar för höga besökstal på Parken Zoo, som även under resten av året erbjuder arrangemang som konferens och fest.
– Parken Zoo är så mycket mer än en upplevelsepark. Vi vill att alla som kommer hit ska få en möjlighet att ta del av viktig kunskap som bidrar till ökad hållbarhet på sikt, understryker vd Irja Bäckström.
Parken Zoo är framförallt ett tryggt hem för omkring 500 djurindivider, och verksamheten är även en viktig del av ett globalt bevarandearbete som går ut på att återuppbygga hotade arters bestånd. Förhoppningsvis kan arbetet resultera i att många arter kan komma tillbaka till sina naturliga hemtrakter på lång sikt.

För Eskilstunas fortsatta utveckling
Miljö och hållbarhet är viktiga inslag i den dagliga verksamheten på Parken Zoo. Barn och ungdomar från förskola till gymnasienivå bjuds in för att få lära sig mer om aktuella miljöfrågor. Ju tidigare kunskapen kan förankras, desto bättre. Barnen kan därefter ställa krav hemma gällande val som tryggar en mer hållbar utveckling.
Parken Zoo arbetar även för att uppnå ökad samhällsnytta och social hållbarhet. Varje år anställs flera hundra säsongsarbetare. Många är ungdomar och för de flesta är det första arbetet på Parken Zoo en bra väg in i arbetslivet.
– Vi har även ett viktigt socialt uppdrag här i Eskilstuna, där vi ska säkerställa en bra introduktion till arbetsmarknaden för stadens ungdomar, bekräftar Irja Bäckström.
Parken Zoo är en viktig del av hela staden och den fortsatta utvecklingen i Eskilstuna. Irja Bäckström påtalar att det känns som om de flesta har en naturlig anknytning till parken, där alla Eskilstunabor minns en barndom kopplad till Parken Zoo.


Utbildning/Forskning/Samverkan SNL 2014-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2014-2

Huvudtema: Utbildning/Forskning/Samverkan
En inspirationsresa

I det här numret av Näringsliv bjuder vi på en spännande blandning av olika teman. Det kan liknas vid en inspirationsresa med inslag från flera olika regioner, från norr till söder och från akademin till tillverkningsindustrin som exempel ...

Back to top